Anasayfa / Site Haritası 23 Ocak Çarşamba Site içi arama / İskilip'ten haberdar olun 

  Çorum Cad
  Belediye Cad
  Akşemseddin Cad
  Zübeyde Hanım Cad

Not: izlemek için bu codeci yüklemeniz gerekmektedir.

  Bugün
  Kayıt Bulunamadı
  Yarın
  Kayıt Bulunamadı
 
> KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
> TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
> İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> İMAR PLAN TADİLATI
> İlçemiz Plan Revizyonu
> DUYURU
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> İmar Plan Tadilatı ve Mevzii İmar Planı
> BELEDİYEYE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
> ONLİNE ÖDEME
> İMAR (18) UYGULAMASI -DUYURU
> ŞEHİT ÇOCUKLARINA YARDIM KAMPANYASI
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> SİSTEM GÜNCELLEMESİ
> DUYURU
> TOPLANTIYA DAVET
> DUYURU
> CANLI YAYIN
> KUTLAMA
> PROJE OFİSİ
> HANIMLARA YÖNELİK ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI
> İFTAR ÇADIRI 2014
> TRAFİK YOĞUNLUĞUNA DİKKAT
> DOĞALGAZ ABONELİĞİ
> FUTBOL KARŞILAŞMASINA DAVET
> RAMAZAN ETKİNLİĞİ
> DOĞALGAZ
> İFTAR ÇADIRI
> TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ
> UNUTMAYINIZ
> İSKİLİP BELGESELİ
> NECİP FAZIL KONFERANSI
> DUYURU
> ÖNEMLİ UYARI
> TARİHE İZ BIRAKIN
> BUZLANMA VE DON UYARISI
> SU ABONELİĞİ DEVRİ HAKKINDA
> İlçe Müftülüğünden
> BAYRAMDA NÖBETÇİ FIRINLAR
> TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI
> İHALE İLANI
> KISA MESAJLA BİLGİLENDİRME HİZMETİ

  İskilip Gazetesi
  Kamu Denetçiliği Kurumu
  İskilip MYO
  İskilip Kaymakamlığı
İskilipli AlimlerEBUSSUUDEFENDİ
30 Aralık 1490 tarihinde İskilip'te dünyaya gelmiştir.Babası Şeyh Muhittin Muhammed Yavsi,annesi ünlü bilgin Ali Kuşçu'nun kardeşinin kızı Sultan Hatun'dur.Büyük bir devlet adamı olan Ebussuud Efendi,Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş döneminde 21 yıl Kanuni Sultan Süleyman'a 7 yılda Yavuz Sultan Selim'e Şeyhülislamlık yapmıştır.Tarihe en uzun süre devlet adamlığı ve en çok fetva yayınlayan Şeyhülislam olarak geçmiştir. İlk ilim tahsilini babasının yanında görmeye başlayan Ebussuud Efendi öğreniminin son dönemini Karamani Seyyidi'nin yanında geçirmiştir.Daha sonra hocasının kerimesi olan Zeynep hanımla evlenmiştir.Öğrenimini tamamladıktan sonra Anadolu'nun muhtelif yerlerindeki medreselerde müderrislik yapmış,1528 de Sahn-ı Seman'a müderris olmuştur.Bİr yüksek öğrenim kurumu olan Sahnı Seman'da çalıştıktan sonra 1533'te İstanbul Kadılığına getirilmiştir.4 yıl bu görevi sürdüren Ebussuud Efendi 1537'de Rumeli Kazaskerli'ne getirilmiştir.8 yıl bu görevi başarıyla sürdürünce 1545'te Şeyhülislam olan Ebussuud Efendi bu tarihten sonra 28 yıl aralıksız bu görevi sürdürmüştür. Ebussuud efendi 23 ağustos 1573' te vefat etmiştir. Harameyn'de gıyabi namazı kılınmıştır. Tefsir ve İslam Hukuku konularında 19 eser yazan Ebussuud Efendi'nin dil ve edebiyatla ilgili çeşitli eserleri , akaid ve tıp konularında birer risalesi ile dua mecmuası bulunmaktadır. ŞEYH YAVSİ Sultan II. Beyazıt zamanı mutasavvıflarındandır.Doğum tarihi hakkında kesin bir tarih yoktur ancak doğum yeri İskilip'in İmad Köyü(Direklibel)'dür.Meşhur matematikçi ve astronom Ali Kuşçu'nun hem yeğeni hem de damadıdır.Aynı zamanda Şeyhülislam Ebussuud Efendi'nin babasıdır. Şeyh Yavsi İlk ilim tahsilini amcası Ali Kuşçu'nun yanında yapar ve hadis rivayetiyle ilgili acazetini de amcasından alır. Amcasının vefatından tasavvufa yönelir ve ilk tasavvufi eğitimini Şeyh Muslihiddin Kocevi'nin yanında alır.Sonra Şeyh İbrahim Kayseri'ye intisab edip ondan tarikat ve irşad icazeti alır. Hayatı Boyunca ilim ve irfanla uğraşmış,Osmanlı Devleti ve toplumunda II.Ebu Hanife adıyla meşhur olmuş,aynı zamanda Ebussuud gibi büyük bir evlat yetiştirmiştir.Şeyh Yavsi Hazretleri 1524 yılında vefat etmiş olup türbesi kendi adıyla anılan ,oğlu tarafından yapılan caminin bitişiğindedir.

ARABZADEMEHMETELİSKİLİBİ
1820 yılında İskilip'te doğmuş olan Mehmet Emin EL-İskilibi 1888 yılında burda vefat etmiştir.İskilip'te müderrislik ,kadılık ve müftülük görevlerinde bulunmuştur.İlk eğitimini babası Arabzade Muhammed Nuri Bin Muhammed El-Nakşibendi'den aldıktan sonra İstanbul'a gitmiş ve eğitimini burada tamamladıktan sonra İskilip Cacabey medresesine müderris olarak tayin olmuştur.Çorum müftülerinden Müfützade Ahmet Feyzi diye bilinen ,240 esere imza atan kişi icazetini Arabzade Mehmet Emin Efendi'den almıştır.Mehmet emin Efendi'nin yaşadığı dönemde eşyalara hükmettiği,müslüman cin taifesine fetvalar verdiği ve çeşitli kerametler gösterdiği bilinmektedir.

İSMAİLHAKKIHAZRETLERİ
1859 yılında İskilip' te doğdu.Babası İskilip müftülerinden Mahsunzade Mehmet Efendi'dir.İskilip Sübyan mektebinde ilk eğitimini aldıktan sonra 1874 yılına kadar İskilip Köprübaşı Medresesinde ilim tahsil etti.Bu medresede arapça ilminin temeli olan sarf ve nahiv ilmini tahsil etti.Daha sonra İstanbul'a giderek Sultan Ahmet Medresesi'ne kaydoldu.Bu medrese de 11 yıl eğitim aldıktan sonra 1890 yılında Ateşoğlu Mustafa Vehbi efendi'den icazet aldı.Öğrenimini tamamladıktan sonra İskilip'e dönen ismail Hakkı Efendi 1904 yılında vekaleten ,1909 yılında asaleten İskilip Müftülüğüne getirildi.İstiklal savaşında İskilip'te milli mücadele ruhunu uyandırmada büyük gayretleri ve başarısı olmuştur.Bir ilim ve Devlet adamı olan İsmail Hakkı Efendi İskilip Müftülüğü görevini sürdürürken 8 şubat 1922 yılında vefat etmiştir.

AHMETHAMDİEFENDİ
1864 yılında İskilip'in Ulaştepe mahallesinde doğmuştur.Babası Serbestzade Hasan Efendi'dir.İlköğrenimini ve Rüşdiye tahsilini İskilip Hacı Nuh mektebinde tamamlamıştır.İskilip Tabakhane Medresesi'nde eğitimine devam eden Ahmet Hamdi Efendi öğrenimini Kastamonu 'da bitirmiştir.İskilip Belediyesinde başlayan memuriyet hayatını,Kastamonu,Araç ve Taşköprü'de aşar memuru ,Safranbolu ve Tosya 'da Mal Müdürü,Hakkari ve Van'da Muhasebe Müdürü olarak sürdürmüştür..Manastır vilayeti Muhasibi,İşkodra vilayeti Defterdarı,Trabzon Defterdarlığı ve Vali Yardımcılığı,Konya Defterdarlığı gibi sıfatlarla önemli vazifeler yapmıştır.Emekli olunca İskilip'e dönen Ahmet Hamdi Efendi Süleymaniye ve Fatih Medreselerinde Fıkıh ve tefsir dersleri vermiştir. Meşrutiyetindeki başarılı çalışmalarından dolayı II:Abdülhamid'in özel iltifatına mazhar olan Ahmet Hamdi Efendi 2 Mayıs 1939 yılında İskilip'te vefat etmiştir19 adet el yazması eseri ve 3 adet basılmış eseri bulunmaktadır..

HALİLRIFATARINCI
İskilip'te doğan Arıncı,ilköğretimini tamamladıktan sonra Ankara Muallim Mektebi'ne kaydoldu.1.Dünya Savaşı'nın başlaması ile askere alınan Rıfat Arıncı,1916 yılında Irak Cephesi'ne gönderildi.İngilizlerle çarpışırken birliği ile birlikte esir alındıktan sonra diğer Türk esirlerle birlikte Hindistan'daki esir kampına nakledildi.Savaş sonuna kadar esir kalan arıncı ,savaşın bitmesi ile birlikte 1920 de İstanbul'a döndü. TBMM'nin açılmasına kadar milli mücadelede gösterdiği çalışmalarından dolayı kendisine İstiklal Madalyası verildi.Cumhuriyet dönemimde de Öğretmenlik yaptı.1949 yılında İktisat Vekaleti bünyesinden emekli olduktan sonra Ankara'ya yerleşen Rıfat Arıncı,şiir ve edebiyatla yakından ilgilendi.Vatanperverlik ,memleket sevgisi ve hasreti,sosyal ve siyasi çarpıklıkları hicvettiği ve genliğe seslendiği kitapları mevcuttur.

KARADONLUCANBABA
Karadonlu Can Baba,XIII.yüzyılda yaşamış,"Vilayet-name-i Kutbül Arifin Gavsü'l-Vasilin Hazret-i Hünkar Hacı -El Horosani " adlı el yazması kitabında çeşitli kerametlerinden söz edilen ,Hacı Bektaş-i Veli'nin (1210-1271)himmetine nail olmuş bir baba,veli ve alperendir. Anadolu'nun islamlaşmasında emeği bulunan Karadonlu Can Baba ,eski adı karaviran olan ve İskilip'e bağlı iken yakın zaman önce ilçe olan olan Oğuzlar 'da menfundur.

 
   Başkan
   Başkan Yardımcısı
   Belediye Meclisi
   Encümen
   Belediye Tarihçesi
   Eski Başkanlarımız
 


İskilip Foto Galeri
Kapat
EVLIK: Şehir merkezine 33 km uzaklıktaki, İstanbul'un Fethinin manevi mimarı Şeyhülislam Akşemseddin' in oğlu Nurul Hüda ve ailesinin türbeleri ile yine Akşemseddin'in yaptırmış olduğu tahta geçme, cami ve caminin kitabesi bulunmaktadır. ELMABELİ: Şehir merkezine 12 km uzaklıktaki İskilip'in en çok tercih edilen piknik ve mesire alanıdır. TÜNEL: İstanbul bağlantılı İskilip-Tosya Yolu Kaymakam pınarı mevkiinde karayolu çalışmaları kapsamında yapılmıştır. ULUDERE: İskilip'in tarihi dokusu bozulmamış en küçük ve dışta kalan film platosu özelliği taşıyan, 69 haneli 119 nüfuslu mahalledir. ATIF HOCA ANIT MEZAR VE KÜLLİYESİ: (1876-1926) İskilipli din alimidir. 2012 Yılında anısına bir Anıt Mezar ve Külliye İnşa edilmiştir. TEMENNA PARKI: İskllip'in en otantik mahallesi olan Kaleboğazı mahallesinde olup, Çatalkara Kültür Sanat Evi ile Yazmalı Konağa yakın mesafededir. YAZMALI KONAK: Kaleboğazı Mahallesinde 2011 'de Restorasyonu yapılarak yazma baskı eserlerle dizayn edilmiş İskilip evidir. ÇATALKARA KÜLTÜR VE SANAT EVİ: Kaleboğazı mahallesindedir. 2011- 2012 yıllarında restorasyonu tamamlanmış olan bu İskilip evi Bedri Rahmi Eyüboğlu anısına düzenlenmiştir. Kültür ve Sanat eğitimleri verilmektedir. TEMENNA CAMİSİ: 1970. KALE: M.Ö.700 tarihinde 100 metre yalçın kaya üzerine yapılmıştır. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kale 1075'te Anadolu Selçukluları tarafından fethedilmiş hakimiyeti Türk'lere geçmiştir. KALE YERLEŞKESİ: İskilip Kalesi İçinde halen hayatını devam ettirenlerin bulunduğu için yaşayan kale olarak da nitelendirilmektedir. Kısa sürede restorasyon çalışması yapılması planlanmaktadır. KRAL MEZARLARI: Yazılı kaynaklarda Hitlilerin Anadolu'ya gelmesi ile birlikte (M.Ö. 300) de yapıldığı bilinmekte olup üç adet kral mezarı bulunmaktadır. HACI MÜRSEL CAMİ: Ulaştepe Mahallesi, Aşağı Taslıda bulunmakla olup, 1534 yılında yapılmıştır. Caminin bahçesinde türbe bulunmaktadır. YİVLİK: Şifa merkezi olarak bilinen volkanik bir tabiat varlığıdır. Suyunun şifalı olduğu rivayet edilmektedir. Yivlik suyu çeşmeler yoluyla şehir merkezinin çeşitli yerlerine taşınmıştır. Tarihte ve günümüzde de şifalı olduğuna inanılır. HANÖNÜ CAMİ: 1200 yılında yapılmış en eski camilerimizdendir. Tarihi süreçle onarım görmüş olmasına rağmen orijinal kimliğini muhafaza etmektedir. DEMİRCİLER ÇARŞISI: İskilip'in en eski çarşılarındandır. Ustalarının vefalı ile kaybolan çarşının restorasyonu orta vadede yapılaması planlanmakla olup, unutulmaması için yılın belirli zamanlarında sanatsal etkinliklerde bulunulmaktadır. BAKIRCILAR ÇARŞISI: Arasta kültürünün değişmemiş yapısına sahip çarşılarımız birbirine bağlıdır. Bakırcılar çarşısı Demirciler çarşısının bitişiğindedir. AYAKKABICILAR ARASTASI: 2012 yılında restorasyonu tamamlanmış, el sanatlarına dayalı üretim yapan çarşımız olmakla birlikle televizyon kanallarının, fotoğraf sanatçılarının yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeridir. ULUCAMİ: 1839 yılında Osmanlı mimarisine uygun planla yapılmıştır. Kesme taş ve tuğladan yapılan cami dikdörtgen planlıdır ve üzeri ahşap kubbe İle örtülmüştür. Caminin içerisindeki mihrabı, çinilerle kaplıdır. Yanında kare taş kaide üzerine oturtulmuş yuvarlak gövdeli, tek şerefeli bir minaresi bulunmaktadır. DİKİCİLER ÇARŞISI: Ayakkabıcılar arastasının bittiği yerden başlayan el sanatlarına dayalı üretim yapan çarşılarımızdan olup, restorasyon projesi kapsamındadır BELEDİYE HİZMET BİNASI: 1872 yılında yapılmış olup, çeşitli dönemlerde onarımdan geçirilmiştir. ETNOGRAFYA MÜZESİ: ilçemiz Kaleboğazı mahallesi yürüyüş yolu üzerinde tarihten günümüze İskilip'le kullanılan araç, gereç, giysi vb. materyallerin sergilenmesi amacıyla 2011 Yılında başlayan restorasyon uygulaması 2012'de tamamlanmıştır SEMERCİLER, SEPETÇİLER, SALLİLER ÇARŞISI: El Sanatları ile geçimini sağlayan esnaflarımızın faaliyet gösterdiği birbirine bitişik çarşılardır. Söz konusu çarşılar İskilip Belediyesi tarafından restorasyon kapsamına alınmıştır. ÇEŞMELER: Sallilerbaşı Çeşmesi-1845. İskilip genelinde çok sayıda tarihi çeşme bulunmakladır. YENİCAMİ: (Kadıasker Cami) Mahalle ile aynı isimle anılan cami 1551 yılında yapılmıştır. SAKARYA İLKÖĞRETİM OKULU: Mahalle ile aynı İsmi taşıyan okulun yapımında ahşap ve kesme taş işçiliği ile inşa edilmiş olup, çeşitli zaman aralıklarında onarım görmüştür. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖGRETMENEVİ: Bünyesinde Milli Eğitim idari birimleri, toplantı ve konferans salonu, misafirhanesi bulunmaktadır. BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU SÜREKLİ SERGİ SALONU VE MÜZESİ: 2009 Yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu anısına ilçe Halk Kütüphanesi binası bünyesinde dizayn edilmiş olup, İskilip'i ziyaret eden turist ve sanatçıların öncelikli uğrak yerlerinden biridir. ŞEYHYAVSİ CAMİ ve TÜRBESİ: 1530 yılında Ebussuud Efendinin babası olan bilgin Şeyhyavsi tarafından yaptırılmış en eski camilerimizdendir. Cami bünyesinde Şeyhyavsi hazretlerinin ve ailesinin türbesi bulunmaktadır. ULU AĞAÇ: Şeyhyavsl Cami bahçesinde bulunan ağacın dikim tarihi caminin yapım tarihi İle aynıdır. LALE: Lale ilk olarak Şeyhülislam İskilipli Ebussuud Efendi tarafından ıslah edilmiş ve dünyaya yayılmıştır. 2011 'de başlatılan proje İle 40 bin adet lale soğanı dikilmiştir. Şeyhyavsi Cami bahçesi, şehitlik, stadyum ve şehir girişinde bulunmaktadır. TAŞ MEKTEP: Misak-ı Milli İlköğretim Okulu olarak hizmet vermiştir. Adını binanın tamamının Kesme taştan yapıldığı yapısından almıştır. ŞEHİR PARKI: İlçenin en eski parkı olup, şehrin merkezindedir. KOÇ KAYASI VE ŞELALE: Şehir merkezindedir. Şehir estetiğini sağlamak amacıyla İskilip Belediyesi tarafından şelale ve çevre düzenleme çalışması yapılmıştır. HALK EĞİTİM MERKEZİ: Türkiye'nin en büyük beş Halk Eğitim Merkezinden biri olup ayakkabı, el sanatları, oymacılık, deri ürünleri gibi geniş yelpazeli üretim yapmaktadır. Halk Eğitim Merkezi yeni bina inşaatı başlamış olup, 2012 yılı içinde tamamlanacaktır. İTFAİYE TEŞKİLATI: Bölgenin manevra, araç, ekip ve ekipman bakımından en gelişmiş İtfaiye teşkilatıdır. Bünyesinde kaza kırım aracı ve kurtarma birimi bulunmaktadır. İSKİLİP MESLEK YÜKSEK OKULU: 2010-2011 yılında üç bölüm ile eğitim öğretime başlamış, sürekli gelişmekte olan okulumuzdur. TERMİNAL: İlçemiz Bahabey sınırları içinde İskilip'ten Corum, Ankara ve İstanbul'a yolcu taşıma araç ve kapasitesine sahiptir AĞLAYAN DUVAR: Şehir girişinde kent süslemesine yönelik olarak 2010 yılında yapılmış, çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları tamamlanmıştır. İSKİLİP VE KÖYLÜLERİ TEYYARESİ: istiklal Savaşında İskilip ve Köylüleri, Türk Tayyare Cemiyetine bağışta bulunmuştur. Devletimize hediye edilen uçağı simgeleyen anı uçağıdır. - ŞEHİTLİK ABİDESİ: Mermer levhalar üzerine Trablusgarp, Osmanlı-Rus Savaşı, istiklal Savaşı, Kore, Kıbrıs ve iç güvenlikte şehit düşen 734 şehidin anısına yapılan şehitlik 2010 Yılının sonunda tamamlanmış, çevre düzenlemesi tamamlanmıştır ŞEHİTLİK ŞELALESİ: Şehitlik anıtının yanındaki anıta yakışır güzellikte şelale inşaatı 2010 yılının sonunda tamamlanmıştır. İSKİLİP GİRİŞ ŞELALESİ: Şehir girişinde Adliye karşısında bulunan kent süslemesine katkıda bulunmak amacı İle 2010 yılında İskilip Belediyesi tarafından yapılmıştır. TÜRK BAYRAĞI: Kent süslemesi projesi kapsamında şehitlik, stadyum ve şehir girişinin merkezine 2010 yılında İskilip Belediyesi tarafından mozaik cam üzerine yapılmıştır. ADLİYE SARAYI: Kamu yatırımıdır. 2011 yılı başlarında tamamlanıp, 2011 yılı sonlarında hizmet vermeye başlamıştır. ŞEHİR STADYUMU: Önceden toprak saha İken 2009 yılında başlatılan çalışmalarla çim saha yapılmıştır. 500 kişilik kapalı tribün, kondisyon ve çocuk parkları, antrenman alanı, yürüyüş yolu ve hizmet binası bulunmaktadır. Çevresi sıcak asfaltla kaplanmıştır. DOLMA KAZANLARI: Tarihi Osmanlıya dayanan ilk düdüklü tenceredir. Yöreye ait en ünlü yemek, İskilip Dolması bu kazanlarda pişmektedir. SEYİRTEPE: İskilip manzaralı bu sosyal tesiste günlük İskilip Dolması ve yöresel yemekler yapılmakta ve ikram edilmektedir. CEVİZ BAHÇELERİ: Kanara mevkiinde ve şehir çıkışlarında bulunan bağ ve bahçelerde Türkiye'nin en kaliteli cevizlerinin yetiştirildiği ceviz ağaçları bulunmaktadır. ÇİLEK BAHÇELERİ Modern ve doğal tekniklerle üretimi yapılan çilek, İskilip'in sembol tarımsal ürünü haline gelmiştir. Yılda iki kez mahsul veren çilek iç ve dış pazarda İskilip'e ekonomik açıdan önemli katma değer sağlamaktadır. ÜZÜM: Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiirine ilham olan Çatalkarası başta olmak üzere çeşit zenginliği bakımından en verimli topraklar İskilip'te bulunmaktadır. Her bağ, bahçe ve eski İskilip evlerinin bahçelerinde bulunmaktadır. ELMA ve ARMUT BAHÇELERİ: Dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız en güzel elma ve armutlar İlçemizde bulunmaktadır. Afun, Kara Müslüme, Sirkeli, Çukur, Sandık, Telgöynek ve Yıldız elmaları. Şıh, Mahman, Kızılca, Ballıca, Kadınbudu armutları kalite ve çeşitlilik açısından İskilip'in tarımsal zenginliğine önemli katkı sağlamaktadır. İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ: Cumhuriyet döneminin en büyük Devlet yatırımlarından biridir. Konfor, klinik ve çevresel düzenlemeler bakımından eksiksiz bir sağlık kompleksi 2012 yılında inşaatına başlanan bina ve kompleks 2013 yılı sonlarında tamamlanacaktır. KİRAZ BAHÇELERİ: Türkiye'nin en güzel kiraz bahçeleri İskilip'te bulunmakla birlikte, üreticileri yönlendirmek amaçlı örnek meyve bahçesinde yeni tekniklerle üretim yapma imkanı sağlanmaktadır.