Anasayfa / Site Haritası 23 Ocak Çarşamba Site içi arama / İskilip'ten haberdar olun 

  Çorum Cad
  Belediye Cad
  Akşemseddin Cad
  Zübeyde Hanım Cad

Not: izlemek için bu codeci yüklemeniz gerekmektedir.

  Bugün
  Kayıt Bulunamadı
  Yarın
  Kayıt Bulunamadı
 
> KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
> TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
> İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> İMAR PLAN TADİLATI
> İlçemiz Plan Revizyonu
> DUYURU
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> İmar Plan Tadilatı ve Mevzii İmar Planı
> BELEDİYEYE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
> ONLİNE ÖDEME
> İMAR (18) UYGULAMASI -DUYURU
> ŞEHİT ÇOCUKLARINA YARDIM KAMPANYASI
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> SİSTEM GÜNCELLEMESİ
> DUYURU
> TOPLANTIYA DAVET
> DUYURU
> CANLI YAYIN
> KUTLAMA
> PROJE OFİSİ
> HANIMLARA YÖNELİK ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI
> İFTAR ÇADIRI 2014
> TRAFİK YOĞUNLUĞUNA DİKKAT
> DOĞALGAZ ABONELİĞİ
> FUTBOL KARŞILAŞMASINA DAVET
> RAMAZAN ETKİNLİĞİ
> DOĞALGAZ
> İFTAR ÇADIRI
> TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ
> UNUTMAYINIZ
> İSKİLİP BELGESELİ
> NECİP FAZIL KONFERANSI
> DUYURU
> ÖNEMLİ UYARI
> TARİHE İZ BIRAKIN
> BUZLANMA VE DON UYARISI
> SU ABONELİĞİ DEVRİ HAKKINDA
> İlçe Müftülüğünden
> BAYRAMDA NÖBETÇİ FIRINLAR
> TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI
> İHALE İLANI
> KISA MESAJLA BİLGİLENDİRME HİZMETİ

  İskilip Gazetesi
  Kamu Denetçiliği Kurumu
  İskilip MYO
  İskilip Kaymakamlığı
İskilip Turistik Yerler


YİVLİK KAYASI
Tarihi İskilip kalesi ve Yivlik şehrimizin doğal iki abidesidirler.Birçok öyküye,şiire konu olup, 19.yy.da da Avrupalı gezginlerin gravürlerine işlenmiştir.1940’lı yıllarda ise Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi bir sanatçının sulu boya resimlerini süslemişlerdir.Günümüzden milyonlarca yıl önce (ikinci jeolojik zaman) denizaltı püskürmeleri esnasında (Anadolu’nun birçok yeri Tetis denizi ile kaplıydı) bir volkan bacasının içerisinde donan lavların oluşturduğu bu görkemli kütle acaba ismini nereden almıştır? Tarihin sayfalarını karıştırdığımız zaman bu sorunun cevabını da bulmamız mümkündür. 14 . yüzyılın ilk yarısında Sivas,Tokat,Amasya, Çorum civarında Eretna Beyliği egemendi.Yüzyılın sonlarına doğru beyliğin kadısı Burhaneddin Ahmet çeşitli entrikalarla beyliğin yönetimini ele geçirir ve resmen kendi adıyla 1381’de ‘’kadı Burhaneddin Devletini’’kurar.1381 ile 1398 yılları arasında yaşayan bu kısa ömürlü devlet 1.Kosova savaşına kadar Osmanlılarla dostça geçinir.Ancak daha sonra araları açılır.İki devletin orduları bu günkü Osmancık ilçesi yakınlarındaki Kırk Dilim civarında karşı karşıya gelirler,üç gün üç gece süren bir savaşa tutuşurlar.Savaşta Osmanlı ordusu yenilir.Ordunun komutanı Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Aydın Sancak Beyi Şehzade Ertuğrul ‘da hayatını kaybeder.Galip gelen kadı Burhaneddin çevrede çok büyük kıyımlara girişip halka akıl almayacak zulümlerde bulunur.Osmanlı yanlısı olan İskilip haklıda bundan nasibini alır.Kadının ordusunda bulunan Moğollar,şehri basıp yağmalamaya başlarlar.İskilip halkından kaçabilenler dağlara sığınarak ancak canlarını kurtarabilirler.Yapılan zulümler,işkenceler ve hakaretler İskilip halkında Kadı Burhaneddin’e karşı bir kin ve nefret yaratır. Kadı Burhaneddin’in 1398’de de Akkoyunlu devleti ile de arası açılır.Akkoyunlu’ların Türkmen Boy Beylerinden “Kara Yülük” Osman Bey, Sivas yakınlarında Kadının ordusunu bozguna uğratır,canının derdine düşüp kaçmaya çalışan Kadı Burhaneddin Ahmet’i de yakalayarak öldürür.Kadının öldürülmesine çok sevinen İskilip halkı da minnet duygusu ile bu görkemli kayaya Osman Bey gibi heybetli olduğu için “Kara Yülük” demeye başlar.Uzun yıllar “Kara Yülük”diye anılan bu kayanın önündeki kara sözcüğü zamanla unutulmuş ve günümüze Yülük (Yivlik) kayası diye ulaşmıştır.İSKİLİP KAYA MEZARLARI
İskilip kalesinde iki tane kaya mezarı vardır.Bunlara gavur evi denilmektedir.Birisi kalenin güneyinde olup önünde iki sütunu ve bunun üzerinde bir alınlığı bulunmaktadır.Bu mezarın tavanı ve yan duvarları düzdür.bakana göre sağında tonozlu bir niş vardır. Sütun kaideleri yuvarlak birer silmeden ibarettir.Yuvarlak gövdeler aşağıdan yukarı gittikçe incelmektedir.Başlıklarda bulunan bilezikler üzerine oturmuş birer hayvan heykeli görülmektedir.Bunların burun ve kafaları iyice belli olmamakla beraber aslan veyahut boğa oldukları bilinememektedir.bakıldığı zaman bileziğin üst kısmı adeta bu hayvanların ayaklarından teşekkül etmiş gibi görünmektedir. Sütun başlıklarına oturtulmuş olan alınlığın kaidesi silmeli olup bu silmeler giriş yerinin kenarlarını takip ederek aşağıya kadar inmektedir. Alınlığım ortasına bakana göre sağda kanatlı bir insan solda ve tam köşede bir aslan bunun önünde ve solda yatmış olan insanın karşısında bir sifenks vardır. Kanatlı İnsan (Nike): Bu Nike sağ bacağını bükerek dizini ileri çıkarmak suretiyle sağ yanının üzerine yatmış ve vücudunun göğüs kısmını yere yapıştırmış.Sol bacağını hafifçe bükerek geriye uzatmıştır.Ayakları küçüktür.Karın ve göğüs etleri inhinalı hatlarla belli edilmiştir.Sağ omzunun hizasından bir kanat çıkarılmıştır.Bu kanat 10 cm yüksekliğinde ve bu kadar genişliğinde dik olarak yukarı çıktıktan sonra orak gibi bir inhina yaparak önden geri doğru dönmüş ve dışarıda bir çıkıntı içeride de buna mukabil bir girinti meydana getirmiş ve bu suretle kanadın ucu alınlığın meyilli hattında son bulmuştur.Yandan gösterilen gözü bilinemeyecek hale gelmiştir.Kulağı küçük,çenesi sivri burnu ince ve uzun gözler bademsidir.Elinde üç çatal kırbaç gibi bir şey tutmaktadır.Uzatmış olduğu sol eliyle kırbacın altından sağ eliyle de üstünden tutmuştur.Bu kırbacı karşısındaki sfenkse vurmağa hazır gibidir.Kabartmanın derinliği 1cm adamın oradaki boyu da 1 metre tahmin olunmaktadır. Alınlığın sol köşesinde bir tane sfenks olup bunun ön ayakları karşısında yatan Nikeye doğru uzatılmış ve aşağıdan yukarı kıvrılmıştır.Pençeleri adeta insan parmakların benzemektedir.İnsan başına benzeyen kafası bilinmeyecek hale gelmiştir.İnsan gövdesi adeta aslana benzemekte ve karnının altından memeleri görünmektedir.Arka ayakları belli değildir. Sfenksin arkasında bir de aslan kabartması olduğu oradaki izden tahmin edilmektedir. Giriş yerinden dikdörtgen şeklinde bir kapı ile mezar odasına varılmaktadır.Odanın duvarları düz,tavanı tonozludur.Arkasında bir ölü sediri vardır. Bu oda da diğer tipik Paflagonya kaya mezarlarında olduğu gibi giriş yeri boşluğunu dolduramamaktadır. Mezar tip bakımından yani sütunlar başlıklar ve odanın biçimi bakımından Paflagonya’nın kale kapı ve Salar köyü mezarlarına benzemesi dolayısıyla M.Ö 7.yy ın ortasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Gavur Evleri:Bu mezarlar İskilip kalesinin güney yüzünde çarşının bitişiğindedir.Önlerine ev yaptırılarak kapatılmış dolayısıyla mezarlar evin harimi dahilinde kalmıştır.Burada altlı üstlü iki mezar vardır. Üstteki Mezar:Mezar kalenin yerden tahminen 3 metre kadar yukarısına oyulmuştur.Dışarıda sütunlu bir giriş yeri ve bir alınlığı vardır.Giriş yerinin duvarları düz tavanı beşik örtüsü şeklindedir.Yalnız sol küçük duvarında üstü kubbeli bir iniş bulunmaktadır.Sütunların altında dört köşe bir kaide,bunun üzerinde de yuvarlak silmeler vardır.Sütun gövdeleri yuvarlak ve yukarı çıktıkça incelmektedir.Başlıklar dört köşe olup yarım oluklu birer silmeleri vardır.Alınlık düzdür.Kaidesi de oldukça geniş bir silme ile süslenmiştir. Giriş yerinden dikdörtgen biçiminde bir kapı ile mezar odasına varılmaktadır.Tavanı tonozludur.Arkasında bir ölü sediri vardır.Tipik Paflagonya mezarlarında olduğu gibi bu oda da giriş yeri boşluğunu doldurmaktadır. Alttaki Mezar:Bu mezarın önünde de tavanı beşik örtüsü şeklinde bir giriş yeri vardır.Buradan dikdörtgen biçiminde bir kapı ile mezar odasına girilmektedir.Odanın tavanı beşik örtüsü şeklindedir.Arka duvarında bir ölü sediri bulunmaktadır. Bu mezar da kalenin güneyindeki mezarla beraber yapılmıştır.Bu iki mezarın sağında tamamlanmamış bir mezar daha vardır.Bunun ancak giriş yerinin bir kısmı açılabilmiştir. Kapı kaya mezarı:Bu mezar İskilip ilçesi bayat bucağının bir saat kuzeyinde bulunmaktadır.Doğusunda İlayi köyünün Horozlar mahallesi batısında da Müstecap çiftliği vardır.Mezar tam Bayat çayının kenarında eni ve boyu 30 m. Yüksek bir kayaya oyulmuştur.Kayada iki tane mezar odası vardır.1-soldaki oda ‘2-Sağdaki oda Soldaki Oda:Buranın eni 2,yüksekliği 1,boyu 2m. olan bir giriş yeri vardır.Baş tarafında yuvarlak bir kapısı bulunmaktadır.Tavanı tonozludur.Buradan dikdörtgen şeklinde mezar odasına varılmaktadır.Odanın içine girilemediği için nasıl olduğu bilinememektedir.Ancak yukarıdan bakıldığı zaman tavanının düz olduğu görülmektedir. Sağdaki Oda:Önünde 1,5 metre enliğinde ve yüksekliğinde 1 metre derinliğinde giriş yeri vardır.Buradan içeri doğru iki tane Niş oyulmuştur.Bu odanın da içine girilemediği için çok fazla bilgi yoktur.
İSKİLİP KALESİ
Topoğrafik bir oluşum olarak,etrafı yüksek dağlarla çevrili İskilip ilçesinin ortasında yer alır.100 metre yüksekliğinde ve etrafı yalçın kayalıklarla çevrilidir.Kalın duvarlara ve burçlara sahiptir.Tarihi,Hititlilere kadar uzanan İskilip kalesi, Bizans ve Osmanlılar döneminde de çeşitli onarımlar geçirerek günümüze kadar ulaşmıştır.İskilip kalesi eski kentin çekirdeği durumundadır.Kaleye yalnız kuzeybatı kısmından girilir.Doğu tarafında,aşağı yukarı merdiven olduğu yakın tarihte biliniyor olmakla birlikte bu merdiven günümüze kadar ulaşmamıştır.Biri Ulucami yönünde öteki,doğuda Tabakhane mahallesine açılan iki yer altı yolu,güneyde de bir kapısı bulunmaktadır.Kale içinde sol tarafta bir zindan bulunmaktadır.Bu zindan halk tarafından sonradan doldurulmuştur.Kale etrafındaki surlar onarılarak düzgün hale getirilmiştir. Kalenin güney yönünde eteklerinde ikisi düzgün olarak oyulmuş bir tanesi düzgün olmayan üç mağara bulunmaktadır.

 
   Başkan
   Başkan Yardımcısı
   Belediye Meclisi
   Encümen
   Belediye Tarihçesi
   Eski Başkanlarımız
 


İskilip Foto Galeri
Kapat
EVLIK: Şehir merkezine 33 km uzaklıktaki, İstanbul'un Fethinin manevi mimarı Şeyhülislam Akşemseddin' in oğlu Nurul Hüda ve ailesinin türbeleri ile yine Akşemseddin'in yaptırmış olduğu tahta geçme, cami ve caminin kitabesi bulunmaktadır. ELMABELİ: Şehir merkezine 12 km uzaklıktaki İskilip'in en çok tercih edilen piknik ve mesire alanıdır. TÜNEL: İstanbul bağlantılı İskilip-Tosya Yolu Kaymakam pınarı mevkiinde karayolu çalışmaları kapsamında yapılmıştır. ULUDERE: İskilip'in tarihi dokusu bozulmamış en küçük ve dışta kalan film platosu özelliği taşıyan, 69 haneli 119 nüfuslu mahalledir. ATIF HOCA ANIT MEZAR VE KÜLLİYESİ: (1876-1926) İskilipli din alimidir. 2012 Yılında anısına bir Anıt Mezar ve Külliye İnşa edilmiştir. TEMENNA PARKI: İskllip'in en otantik mahallesi olan Kaleboğazı mahallesinde olup, Çatalkara Kültür Sanat Evi ile Yazmalı Konağa yakın mesafededir. YAZMALI KONAK: Kaleboğazı Mahallesinde 2011 'de Restorasyonu yapılarak yazma baskı eserlerle dizayn edilmiş İskilip evidir. ÇATALKARA KÜLTÜR VE SANAT EVİ: Kaleboğazı mahallesindedir. 2011- 2012 yıllarında restorasyonu tamamlanmış olan bu İskilip evi Bedri Rahmi Eyüboğlu anısına düzenlenmiştir. Kültür ve Sanat eğitimleri verilmektedir. TEMENNA CAMİSİ: 1970. KALE: M.Ö.700 tarihinde 100 metre yalçın kaya üzerine yapılmıştır. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kale 1075'te Anadolu Selçukluları tarafından fethedilmiş hakimiyeti Türk'lere geçmiştir. KALE YERLEŞKESİ: İskilip Kalesi İçinde halen hayatını devam ettirenlerin bulunduğu için yaşayan kale olarak da nitelendirilmektedir. Kısa sürede restorasyon çalışması yapılması planlanmaktadır. KRAL MEZARLARI: Yazılı kaynaklarda Hitlilerin Anadolu'ya gelmesi ile birlikte (M.Ö. 300) de yapıldığı bilinmekte olup üç adet kral mezarı bulunmaktadır. HACI MÜRSEL CAMİ: Ulaştepe Mahallesi, Aşağı Taslıda bulunmakla olup, 1534 yılında yapılmıştır. Caminin bahçesinde türbe bulunmaktadır. YİVLİK: Şifa merkezi olarak bilinen volkanik bir tabiat varlığıdır. Suyunun şifalı olduğu rivayet edilmektedir. Yivlik suyu çeşmeler yoluyla şehir merkezinin çeşitli yerlerine taşınmıştır. Tarihte ve günümüzde de şifalı olduğuna inanılır. HANÖNÜ CAMİ: 1200 yılında yapılmış en eski camilerimizdendir. Tarihi süreçle onarım görmüş olmasına rağmen orijinal kimliğini muhafaza etmektedir. DEMİRCİLER ÇARŞISI: İskilip'in en eski çarşılarındandır. Ustalarının vefalı ile kaybolan çarşının restorasyonu orta vadede yapılaması planlanmakla olup, unutulmaması için yılın belirli zamanlarında sanatsal etkinliklerde bulunulmaktadır. BAKIRCILAR ÇARŞISI: Arasta kültürünün değişmemiş yapısına sahip çarşılarımız birbirine bağlıdır. Bakırcılar çarşısı Demirciler çarşısının bitişiğindedir. AYAKKABICILAR ARASTASI: 2012 yılında restorasyonu tamamlanmış, el sanatlarına dayalı üretim yapan çarşımız olmakla birlikle televizyon kanallarının, fotoğraf sanatçılarının yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeridir. ULUCAMİ: 1839 yılında Osmanlı mimarisine uygun planla yapılmıştır. Kesme taş ve tuğladan yapılan cami dikdörtgen planlıdır ve üzeri ahşap kubbe İle örtülmüştür. Caminin içerisindeki mihrabı, çinilerle kaplıdır. Yanında kare taş kaide üzerine oturtulmuş yuvarlak gövdeli, tek şerefeli bir minaresi bulunmaktadır. DİKİCİLER ÇARŞISI: Ayakkabıcılar arastasının bittiği yerden başlayan el sanatlarına dayalı üretim yapan çarşılarımızdan olup, restorasyon projesi kapsamındadır BELEDİYE HİZMET BİNASI: 1872 yılında yapılmış olup, çeşitli dönemlerde onarımdan geçirilmiştir. ETNOGRAFYA MÜZESİ: ilçemiz Kaleboğazı mahallesi yürüyüş yolu üzerinde tarihten günümüze İskilip'le kullanılan araç, gereç, giysi vb. materyallerin sergilenmesi amacıyla 2011 Yılında başlayan restorasyon uygulaması 2012'de tamamlanmıştır SEMERCİLER, SEPETÇİLER, SALLİLER ÇARŞISI: El Sanatları ile geçimini sağlayan esnaflarımızın faaliyet gösterdiği birbirine bitişik çarşılardır. Söz konusu çarşılar İskilip Belediyesi tarafından restorasyon kapsamına alınmıştır. ÇEŞMELER: Sallilerbaşı Çeşmesi-1845. İskilip genelinde çok sayıda tarihi çeşme bulunmakladır. YENİCAMİ: (Kadıasker Cami) Mahalle ile aynı isimle anılan cami 1551 yılında yapılmıştır. SAKARYA İLKÖĞRETİM OKULU: Mahalle ile aynı İsmi taşıyan okulun yapımında ahşap ve kesme taş işçiliği ile inşa edilmiş olup, çeşitli zaman aralıklarında onarım görmüştür. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖGRETMENEVİ: Bünyesinde Milli Eğitim idari birimleri, toplantı ve konferans salonu, misafirhanesi bulunmaktadır. BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU SÜREKLİ SERGİ SALONU VE MÜZESİ: 2009 Yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu anısına ilçe Halk Kütüphanesi binası bünyesinde dizayn edilmiş olup, İskilip'i ziyaret eden turist ve sanatçıların öncelikli uğrak yerlerinden biridir. ŞEYHYAVSİ CAMİ ve TÜRBESİ: 1530 yılında Ebussuud Efendinin babası olan bilgin Şeyhyavsi tarafından yaptırılmış en eski camilerimizdendir. Cami bünyesinde Şeyhyavsi hazretlerinin ve ailesinin türbesi bulunmaktadır. ULU AĞAÇ: Şeyhyavsl Cami bahçesinde bulunan ağacın dikim tarihi caminin yapım tarihi İle aynıdır. LALE: Lale ilk olarak Şeyhülislam İskilipli Ebussuud Efendi tarafından ıslah edilmiş ve dünyaya yayılmıştır. 2011 'de başlatılan proje İle 40 bin adet lale soğanı dikilmiştir. Şeyhyavsi Cami bahçesi, şehitlik, stadyum ve şehir girişinde bulunmaktadır. TAŞ MEKTEP: Misak-ı Milli İlköğretim Okulu olarak hizmet vermiştir. Adını binanın tamamının Kesme taştan yapıldığı yapısından almıştır. ŞEHİR PARKI: İlçenin en eski parkı olup, şehrin merkezindedir. KOÇ KAYASI VE ŞELALE: Şehir merkezindedir. Şehir estetiğini sağlamak amacıyla İskilip Belediyesi tarafından şelale ve çevre düzenleme çalışması yapılmıştır. HALK EĞİTİM MERKEZİ: Türkiye'nin en büyük beş Halk Eğitim Merkezinden biri olup ayakkabı, el sanatları, oymacılık, deri ürünleri gibi geniş yelpazeli üretim yapmaktadır. Halk Eğitim Merkezi yeni bina inşaatı başlamış olup, 2012 yılı içinde tamamlanacaktır. İTFAİYE TEŞKİLATI: Bölgenin manevra, araç, ekip ve ekipman bakımından en gelişmiş İtfaiye teşkilatıdır. Bünyesinde kaza kırım aracı ve kurtarma birimi bulunmaktadır. İSKİLİP MESLEK YÜKSEK OKULU: 2010-2011 yılında üç bölüm ile eğitim öğretime başlamış, sürekli gelişmekte olan okulumuzdur. TERMİNAL: İlçemiz Bahabey sınırları içinde İskilip'ten Corum, Ankara ve İstanbul'a yolcu taşıma araç ve kapasitesine sahiptir AĞLAYAN DUVAR: Şehir girişinde kent süslemesine yönelik olarak 2010 yılında yapılmış, çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları tamamlanmıştır. İSKİLİP VE KÖYLÜLERİ TEYYARESİ: istiklal Savaşında İskilip ve Köylüleri, Türk Tayyare Cemiyetine bağışta bulunmuştur. Devletimize hediye edilen uçağı simgeleyen anı uçağıdır. - ŞEHİTLİK ABİDESİ: Mermer levhalar üzerine Trablusgarp, Osmanlı-Rus Savaşı, istiklal Savaşı, Kore, Kıbrıs ve iç güvenlikte şehit düşen 734 şehidin anısına yapılan şehitlik 2010 Yılının sonunda tamamlanmış, çevre düzenlemesi tamamlanmıştır ŞEHİTLİK ŞELALESİ: Şehitlik anıtının yanındaki anıta yakışır güzellikte şelale inşaatı 2010 yılının sonunda tamamlanmıştır. İSKİLİP GİRİŞ ŞELALESİ: Şehir girişinde Adliye karşısında bulunan kent süslemesine katkıda bulunmak amacı İle 2010 yılında İskilip Belediyesi tarafından yapılmıştır. TÜRK BAYRAĞI: Kent süslemesi projesi kapsamında şehitlik, stadyum ve şehir girişinin merkezine 2010 yılında İskilip Belediyesi tarafından mozaik cam üzerine yapılmıştır. ADLİYE SARAYI: Kamu yatırımıdır. 2011 yılı başlarında tamamlanıp, 2011 yılı sonlarında hizmet vermeye başlamıştır. ŞEHİR STADYUMU: Önceden toprak saha İken 2009 yılında başlatılan çalışmalarla çim saha yapılmıştır. 500 kişilik kapalı tribün, kondisyon ve çocuk parkları, antrenman alanı, yürüyüş yolu ve hizmet binası bulunmaktadır. Çevresi sıcak asfaltla kaplanmıştır. DOLMA KAZANLARI: Tarihi Osmanlıya dayanan ilk düdüklü tenceredir. Yöreye ait en ünlü yemek, İskilip Dolması bu kazanlarda pişmektedir. SEYİRTEPE: İskilip manzaralı bu sosyal tesiste günlük İskilip Dolması ve yöresel yemekler yapılmakta ve ikram edilmektedir. CEVİZ BAHÇELERİ: Kanara mevkiinde ve şehir çıkışlarında bulunan bağ ve bahçelerde Türkiye'nin en kaliteli cevizlerinin yetiştirildiği ceviz ağaçları bulunmaktadır. ÇİLEK BAHÇELERİ Modern ve doğal tekniklerle üretimi yapılan çilek, İskilip'in sembol tarımsal ürünü haline gelmiştir. Yılda iki kez mahsul veren çilek iç ve dış pazarda İskilip'e ekonomik açıdan önemli katma değer sağlamaktadır. ÜZÜM: Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiirine ilham olan Çatalkarası başta olmak üzere çeşit zenginliği bakımından en verimli topraklar İskilip'te bulunmaktadır. Her bağ, bahçe ve eski İskilip evlerinin bahçelerinde bulunmaktadır. ELMA ve ARMUT BAHÇELERİ: Dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız en güzel elma ve armutlar İlçemizde bulunmaktadır. Afun, Kara Müslüme, Sirkeli, Çukur, Sandık, Telgöynek ve Yıldız elmaları. Şıh, Mahman, Kızılca, Ballıca, Kadınbudu armutları kalite ve çeşitlilik açısından İskilip'in tarımsal zenginliğine önemli katkı sağlamaktadır. İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ: Cumhuriyet döneminin en büyük Devlet yatırımlarından biridir. Konfor, klinik ve çevresel düzenlemeler bakımından eksiksiz bir sağlık kompleksi 2012 yılında inşaatına başlanan bina ve kompleks 2013 yılı sonlarında tamamlanacaktır. KİRAZ BAHÇELERİ: Türkiye'nin en güzel kiraz bahçeleri İskilip'te bulunmakla birlikte, üreticileri yönlendirmek amaçlı örnek meyve bahçesinde yeni tekniklerle üretim yapma imkanı sağlanmaktadır.