Anasayfa / Site Haritası 23 Ocak Çarşamba Site içi arama / İskilip'ten haberdar olun 

  Çorum Cad
  Belediye Cad
  Akşemseddin Cad
  Zübeyde Hanım Cad

Not: izlemek için bu codeci yüklemeniz gerekmektedir.

  Bugün
  Kayıt Bulunamadı
  Yarın
  Kayıt Bulunamadı
 
> KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
> TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
> İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> İMAR PLAN TADİLATI
> İlçemiz Plan Revizyonu
> DUYURU
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> İmar Plan Tadilatı ve Mevzii İmar Planı
> BELEDİYEYE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
> ONLİNE ÖDEME
> İMAR (18) UYGULAMASI -DUYURU
> ŞEHİT ÇOCUKLARINA YARDIM KAMPANYASI
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> SİSTEM GÜNCELLEMESİ
> DUYURU
> TOPLANTIYA DAVET
> DUYURU
> CANLI YAYIN
> KUTLAMA
> PROJE OFİSİ
> HANIMLARA YÖNELİK ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI
> İFTAR ÇADIRI 2014
> TRAFİK YOĞUNLUĞUNA DİKKAT
> DOĞALGAZ ABONELİĞİ
> FUTBOL KARŞILAŞMASINA DAVET
> RAMAZAN ETKİNLİĞİ
> DOĞALGAZ
> İFTAR ÇADIRI
> TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ
> UNUTMAYINIZ
> İSKİLİP BELGESELİ
> NECİP FAZIL KONFERANSI
> DUYURU
> ÖNEMLİ UYARI
> TARİHE İZ BIRAKIN
> BUZLANMA VE DON UYARISI
> SU ABONELİĞİ DEVRİ HAKKINDA
> İlçe Müftülüğünden
> BAYRAMDA NÖBETÇİ FIRINLAR
> TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI
> İHALE İLANI
> KISA MESAJLA BİLGİLENDİRME HİZMETİ

  İskilip Gazetesi
  Kamu Denetçiliği Kurumu
  İskilip MYO
  İskilip Kaymakamlığı
Bir AnadoluKenti İskilip

Yivlik ve Çağıl tepelerine,gezginlerin gezi notlarını tamamlayan gravürlerde bile rastlamaktayız.Gezi notları ,İskilip’i yalnız tepeleriyle değil ,geçmiş uygarlıkları,kent dokusu,coğrafyası,halkı ve birçok yönüyle bize getiren değerli yazılar olmakta ,pek çok konuya ışık tutmaktadır.Gezginlerin büyük bir kısmı Çorum’a uğramış ancak kuzeye,İskilip’e pek azı çıkabilmiştir.Gezi notlarında İskilip’e yer verenler arasında J.Hamilton ‘u ,C.Texier’yi,H.Kiepert’i sayabiliriz.W:F:Ainsworth da İskilip’i görmüş ,kentte bir süre kalmış gezginlerdendir.Ainsworth’un notlarında keny çeşitli gözlem ve izlenimlerle uzun bir anlatımla bize yansıtmaktadır.Ainsworth İskilip’i şöyle anlatmaktadır:…”İskilip tepelerinin eteklerine varana değin bataklık ve çayırlık arazide epey yol aldık.Burada bayırları bağlarla kaplı küçük bir vadiye girdik.Kıvrılarak uzayan bir yoldan insanların oturduğunu kanıtlayan bakımlı ağaçların ,fundalıkların ,zengin bahçelerin bulunduğu bir yere geldiğimizde,bir dönemeci geçince bir kent ve bir kale görüş alanımız içinde karşımıza dikildi .Kale,çıplak görünümlü bir kaya üzerine kurulmuştur.Önünde koni biçiminde,düz ve kaygan yüzeyli bir tepe bulunuyordu.Aşağıda sayısız minare ve vadinin derinliklerinden tepelerin yamaçlarına kadar varan evler göz alabildiğine uzanmakta idi. Çağımızda ,daha önce Blucium adıyla anılan eski İskilip kentini görmeye gelen ilk Avrupalılar olduğumuzu belirtmekle sanırım yanılgıya düşmüyorum.”Ainworth sözlerini şöyle sürdürür; “Reaya-Hıristiyan halk kentte ticaret yapabilmekteydi ve kervansaray da kalabiliyorlardı.Fakat hiçbirine kentte oturmak için yada karılarını ve çocuklarını getirmek için izin verilmiyordu. Ertesi gün gözlemlerimize başladık.Kentte genelde iki katlı ,çatısı kiremitli yaklaşık 1500 ev olduğunu saptadık.Minareler çoktu.hanlar iyi ve geniş yapılardı.Kalenin eteğinde bazı özel bahçelerde genellikle görülenlere kıyasla daha etkileyici ve güzel olan birkaç mağara –mezar gezdik.Bunlardan özellikle ikisi çok uyumlu sütun oranlarıyla fakat belirsiz sütun düzeniyle ilgimizi çekti.Yontu bezemelerinin birçok yeri kırılmış bu kaya mezarlarda ,kabartmalardan birinde ,birbirine uzanmış iki melek görülüyor.Meleklerden birinin elinde bir kupa,ötekinin elinde de bir dal bulunuyor. Kale düzensiz bir biçim göstermekte ,çok bozulmuş ,yer yer yıkılmış eski bir yapıydı.Değişik köşelerinde ,bazı kulelerinden kalıntılar hala görülebiliyor.Giriş kısmı ve duvarlarının büyük bir kısmı yakın zamanlı onarımları yansıtıyor.Onarımlar elli yıl öncesine iniyor.Kalenin içinde otuz kadar ev var.Bazılarını ölçmek isterken kadınların olumsuz tepkisiyle karşılaştık.Belki de orasını büyük bir harem kabul ediyorlardı. Strabo Blucium kalesinden sonuncu Paphlagonia kralı olan Deistarus’un krallık kalesi olarak söz eder.Çevredeki arazinin sert yapısı ve konik biçimlere yol açan volkanik özelliği ,aynı zamanda toprağın verimini arttırıyor. Texier’de İskilip ,kısa bir anlatımla şöyle anlatılmaktadır.”…Kızıl ırmağın sol yakasındaki yerleşme ,Ainsworth tarafından İskilip şehri olarak adlandırılır.Bu küçük şehir,Galat Prenslerinin öteki kralı merkezleri olan Bloucium’dur.Kalenin bulunduğu tepenin eteğinde ,bahçe içinde başlıklarıyla birlikte birkaç sütun ve kabartma görülür.Ama hepsi kırılarak bozulmuş durumdadır.Castor’un oğlu Dejotare’da Bloucium’u merkez yapmıştır. Saint –Martin ise İskilip’e farklı bir açıdan yaklaşır.Öncelikle coğrafi konumuna değinir.”…..Vezirköprü’den güney batıya doğru ilerlendiğinde Osmancık ve Çorum görülür.Kızıl ırmak bu ikinci şehir yükseltisinde aşılarak Ankara’ya doğru yönelinir.Ankara yönünde vadiye doğru Galatya’nın az tanınan birkaç yerleşmesine gelinir.Bunlar;İskelip,Baiad(Bayat),Kiangara (Çankırı)ve Galadjik(Kalecik)tir. Saint-Martin İskilip’e bir kez de kuzeyden iner.”Karadeniz’den yaklaşıldığında farklı uzaklık ve yükseltiler üzerinde yerleşim yerleri görülür.Çorum,İskilip ve Çankırı bu yükseltiler üzerinde ve nehrin iki yanında yer alır.Yaklaşık 700 m. yüksekliktedirler.Yazar kent anlatımını şöyle bitirir.”..İskilip ,Çorum’un batısında ve bir gün uzaklıktadır. Üzerinde şato olan bir kalesi vardır.İbn Suud burada doğmuştur.Orada bir cami ve okula ait temeller vardır.Kızılırmak bu kaleyle Çorum arasından geçer.

XIX .yüzyılda İskilip’i tanımlayan anlatımlara ,Evliya Çelebi 2nin söylediklerini de katalım.Şöyle anlatır Evliya Çelebi kenti”…Buradan kuzeye giderek İskilip kalesine geldik. İskilip Kalesi:Selçuklulardan Sultan Alaüddin’in fethidir.Sonra 817 (1414) senesinde Türk şerirlerinin elinden ,Çelebi Sultan Mehmet Han hazretleri zaptetmiştir.Çünkü bu havali eşkıyası bilinen Timur vakasında hep isyan edip Timur tarafına katılmışlar ve sonra nice memleketleri ve kaleleri zapt eylemişlerse de sonra Çelebi Sultan Mehmet Han Hepsini zaptetmiştir.Sonra Süleyman Han yazması üzere Sivas eyaletinde ve Çorum toprağında İstanbul’daki şeyhülislamlara ulaşır.Yüz elli akçelik şerif kazadır.Sipahi –Kethüda –yeri ,yeniçeri serdarı ,şehir su başısı, şehir kethüdası vardır. İskilip Kalesi Şekilleri:Göğe ulaşmış bir yüksek dağın tepesinde burç dışları traşlı taş ile bina edilmiş altı yüzlü bir kaledir.Varoşu bir dereli ,bağlı bahçeli yerde vaki olmuş olup mamur evlerle süslü fakat evleri o kadar geniş değildir.Uleması gayet çok olmakla her camiinde medrese müderrisleri ve talebeden musannifleri vardır.Burası zevk ve hava madeni olmayıp ilim ve hilm madenidir.Olgun,necip çocukları ,üçyüz kadar hafızı ve kırk adet ebced okuyan çocuk mektebi vardır.çarşısı bedesteni yoktur.Çarşılar da diğer şehir çarşıları gibi süslü ve muntazam değildir.Türk şehri ise de halkı umumiyetle halktan çekinir.Hatta Murtaza Paşa efendimizi kondurmamak istedilerse de paşa reayasına rağmen üç gün kalarak parasız yiyip içti,kondu,göçtü. Banse’de İskilip’ten geçen gezginlerdendir.Gezi notlarında Kızıl ırmak vadisinden ,çevredeki verimli yeşil tarlalardan ,ağaçlı alanlardan söz ederek ;Kaleciğin altında kuzeye doğru açılan ırmağın Paphlogonia dağ sıralarının gölgelerine uzanan yumuşak çıkışlı teraslarını dile getirir.Burada der Banse”….vadilerde daha çok bağ ,meyve bahçeleri ve köyler vardır.Dağlar arasındaki bir geçitle küçük bir kente ulaşılır.çevresi yeşille sarılı,kayalardan yükselen kalesiyle bu kent İskilip’tir.Dağlarının yükseklerindeki ormanlar,aşağıya ,kuru Galatya yaylasına ,düz damlı ,kerpiç evlere bakar.Kuzeyin rutubetli yapısında ise kerpiç evlerin yerini ahşap olanlar alıyor olmalı” YineTschihatscheff’in Anadolu gezilerinde 1849 yılında İskilip’e de uğradığını öğreniyoruz.Gezginin kente ilişkin gözlemlerini ,birkaç satırı aşmayan şu kısa anlatımında buluyoruz.”…tepeyi aşınca iniverdiğimiz dar vadide resim gibi uzanan bir kent çıktı karşımıza .Meyve ve asma bahçelerinin taze yeşiliyle kuşatılmış bu yer İskilip’ti.Kentte bin Türk evi vardı. Anadolu notlarında İskilip’e de yer veren Cuinet ise ,Kastamonu vilayeti ve merkez sancağına bağlı kazalarla ilgili olarak verdiği bilgilerde kenti çeşitli yönleriyle tanıtmaya çalışır.İskilip toplam nüfusunun 43490 olduğunu belirten gezgin çeşitli sayısal veriler ortaya koyar.Bunlar: Kaza merkezi ve ona bağlı yerleşmelerde bulunan yapılarla ilgili sayısal belirleme şöyledir. 108 camii,6 tekke,6 medrese,1 konak,belediye sarayı,5 kütüphane,1 Pazar,510 dükkan,2 han,4 hamam,18 çeşme,3 fıskiye,18tabakhane,63 un değirmeni,6 fırın,10 kahve,1770 konut,ayrıca 1 başlangıç mahkemesi ,1 vergi dairesi,iç hizmetler telgraf istasyonu ,posta şubesi,1 sayım bürosu. İskilip kazası okulların sayısı ise 6 yüksekokul ,1 ortaokul ve 55 ilkokuldan oluşur.1380 öğrenci bu okullara devam eder.Hepside Müslüman halkındır. Ormanlardan söz ederken ,devlet kontrolünde işletilen orman sayısını 9 olarak veren Cuinet,toplam yüzölçümlerini de 110 km kare olarak açıklıyor.Meşe ve çam cinsi ağaçlar içeren ormanlardan yılda ortalama 100000 kadar ağaç kesildiğini ,bunların sivil mimaride ,kömür elde etmede kullanıldığını ,ağaç kabuklarının da derilerin dabbaklanmasında yararlanıldığını belirtiyor.İskilip yıllık ağaç kesimi açısından en sonda yer almakta dır.İskilip kazasında yıllık hayvan yetiştirimi ortalama toplam sayının 118.720’ulaştığı anlaşılıyor.

Fügen ÜLTER

 
   Başkan
   Başkan Yardımcısı
   Belediye Meclisi
   Encümen
   Belediye Tarihçesi
   Eski Başkanlarımız
 


İskilip Foto Galeri
Kapat
EVLIK: Şehir merkezine 33 km uzaklıktaki, İstanbul'un Fethinin manevi mimarı Şeyhülislam Akşemseddin' in oğlu Nurul Hüda ve ailesinin türbeleri ile yine Akşemseddin'in yaptırmış olduğu tahta geçme, cami ve caminin kitabesi bulunmaktadır. ELMABELİ: Şehir merkezine 12 km uzaklıktaki İskilip'in en çok tercih edilen piknik ve mesire alanıdır. TÜNEL: İstanbul bağlantılı İskilip-Tosya Yolu Kaymakam pınarı mevkiinde karayolu çalışmaları kapsamında yapılmıştır. ULUDERE: İskilip'in tarihi dokusu bozulmamış en küçük ve dışta kalan film platosu özelliği taşıyan, 69 haneli 119 nüfuslu mahalledir. ATIF HOCA ANIT MEZAR VE KÜLLİYESİ: (1876-1926) İskilipli din alimidir. 2012 Yılında anısına bir Anıt Mezar ve Külliye İnşa edilmiştir. TEMENNA PARKI: İskllip'in en otantik mahallesi olan Kaleboğazı mahallesinde olup, Çatalkara Kültür Sanat Evi ile Yazmalı Konağa yakın mesafededir. YAZMALI KONAK: Kaleboğazı Mahallesinde 2011 'de Restorasyonu yapılarak yazma baskı eserlerle dizayn edilmiş İskilip evidir. ÇATALKARA KÜLTÜR VE SANAT EVİ: Kaleboğazı mahallesindedir. 2011- 2012 yıllarında restorasyonu tamamlanmış olan bu İskilip evi Bedri Rahmi Eyüboğlu anısına düzenlenmiştir. Kültür ve Sanat eğitimleri verilmektedir. TEMENNA CAMİSİ: 1970. KALE: M.Ö.700 tarihinde 100 metre yalçın kaya üzerine yapılmıştır. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kale 1075'te Anadolu Selçukluları tarafından fethedilmiş hakimiyeti Türk'lere geçmiştir. KALE YERLEŞKESİ: İskilip Kalesi İçinde halen hayatını devam ettirenlerin bulunduğu için yaşayan kale olarak da nitelendirilmektedir. Kısa sürede restorasyon çalışması yapılması planlanmaktadır. KRAL MEZARLARI: Yazılı kaynaklarda Hitlilerin Anadolu'ya gelmesi ile birlikte (M.Ö. 300) de yapıldığı bilinmekte olup üç adet kral mezarı bulunmaktadır. HACI MÜRSEL CAMİ: Ulaştepe Mahallesi, Aşağı Taslıda bulunmakla olup, 1534 yılında yapılmıştır. Caminin bahçesinde türbe bulunmaktadır. YİVLİK: Şifa merkezi olarak bilinen volkanik bir tabiat varlığıdır. Suyunun şifalı olduğu rivayet edilmektedir. Yivlik suyu çeşmeler yoluyla şehir merkezinin çeşitli yerlerine taşınmıştır. Tarihte ve günümüzde de şifalı olduğuna inanılır. HANÖNÜ CAMİ: 1200 yılında yapılmış en eski camilerimizdendir. Tarihi süreçle onarım görmüş olmasına rağmen orijinal kimliğini muhafaza etmektedir. DEMİRCİLER ÇARŞISI: İskilip'in en eski çarşılarındandır. Ustalarının vefalı ile kaybolan çarşının restorasyonu orta vadede yapılaması planlanmakla olup, unutulmaması için yılın belirli zamanlarında sanatsal etkinliklerde bulunulmaktadır. BAKIRCILAR ÇARŞISI: Arasta kültürünün değişmemiş yapısına sahip çarşılarımız birbirine bağlıdır. Bakırcılar çarşısı Demirciler çarşısının bitişiğindedir. AYAKKABICILAR ARASTASI: 2012 yılında restorasyonu tamamlanmış, el sanatlarına dayalı üretim yapan çarşımız olmakla birlikle televizyon kanallarının, fotoğraf sanatçılarının yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeridir. ULUCAMİ: 1839 yılında Osmanlı mimarisine uygun planla yapılmıştır. Kesme taş ve tuğladan yapılan cami dikdörtgen planlıdır ve üzeri ahşap kubbe İle örtülmüştür. Caminin içerisindeki mihrabı, çinilerle kaplıdır. Yanında kare taş kaide üzerine oturtulmuş yuvarlak gövdeli, tek şerefeli bir minaresi bulunmaktadır. DİKİCİLER ÇARŞISI: Ayakkabıcılar arastasının bittiği yerden başlayan el sanatlarına dayalı üretim yapan çarşılarımızdan olup, restorasyon projesi kapsamındadır BELEDİYE HİZMET BİNASI: 1872 yılında yapılmış olup, çeşitli dönemlerde onarımdan geçirilmiştir. ETNOGRAFYA MÜZESİ: ilçemiz Kaleboğazı mahallesi yürüyüş yolu üzerinde tarihten günümüze İskilip'le kullanılan araç, gereç, giysi vb. materyallerin sergilenmesi amacıyla 2011 Yılında başlayan restorasyon uygulaması 2012'de tamamlanmıştır SEMERCİLER, SEPETÇİLER, SALLİLER ÇARŞISI: El Sanatları ile geçimini sağlayan esnaflarımızın faaliyet gösterdiği birbirine bitişik çarşılardır. Söz konusu çarşılar İskilip Belediyesi tarafından restorasyon kapsamına alınmıştır. ÇEŞMELER: Sallilerbaşı Çeşmesi-1845. İskilip genelinde çok sayıda tarihi çeşme bulunmakladır. YENİCAMİ: (Kadıasker Cami) Mahalle ile aynı isimle anılan cami 1551 yılında yapılmıştır. SAKARYA İLKÖĞRETİM OKULU: Mahalle ile aynı İsmi taşıyan okulun yapımında ahşap ve kesme taş işçiliği ile inşa edilmiş olup, çeşitli zaman aralıklarında onarım görmüştür. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖGRETMENEVİ: Bünyesinde Milli Eğitim idari birimleri, toplantı ve konferans salonu, misafirhanesi bulunmaktadır. BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU SÜREKLİ SERGİ SALONU VE MÜZESİ: 2009 Yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu anısına ilçe Halk Kütüphanesi binası bünyesinde dizayn edilmiş olup, İskilip'i ziyaret eden turist ve sanatçıların öncelikli uğrak yerlerinden biridir. ŞEYHYAVSİ CAMİ ve TÜRBESİ: 1530 yılında Ebussuud Efendinin babası olan bilgin Şeyhyavsi tarafından yaptırılmış en eski camilerimizdendir. Cami bünyesinde Şeyhyavsi hazretlerinin ve ailesinin türbesi bulunmaktadır. ULU AĞAÇ: Şeyhyavsl Cami bahçesinde bulunan ağacın dikim tarihi caminin yapım tarihi İle aynıdır. LALE: Lale ilk olarak Şeyhülislam İskilipli Ebussuud Efendi tarafından ıslah edilmiş ve dünyaya yayılmıştır. 2011 'de başlatılan proje İle 40 bin adet lale soğanı dikilmiştir. Şeyhyavsi Cami bahçesi, şehitlik, stadyum ve şehir girişinde bulunmaktadır. TAŞ MEKTEP: Misak-ı Milli İlköğretim Okulu olarak hizmet vermiştir. Adını binanın tamamının Kesme taştan yapıldığı yapısından almıştır. ŞEHİR PARKI: İlçenin en eski parkı olup, şehrin merkezindedir. KOÇ KAYASI VE ŞELALE: Şehir merkezindedir. Şehir estetiğini sağlamak amacıyla İskilip Belediyesi tarafından şelale ve çevre düzenleme çalışması yapılmıştır. HALK EĞİTİM MERKEZİ: Türkiye'nin en büyük beş Halk Eğitim Merkezinden biri olup ayakkabı, el sanatları, oymacılık, deri ürünleri gibi geniş yelpazeli üretim yapmaktadır. Halk Eğitim Merkezi yeni bina inşaatı başlamış olup, 2012 yılı içinde tamamlanacaktır. İTFAİYE TEŞKİLATI: Bölgenin manevra, araç, ekip ve ekipman bakımından en gelişmiş İtfaiye teşkilatıdır. Bünyesinde kaza kırım aracı ve kurtarma birimi bulunmaktadır. İSKİLİP MESLEK YÜKSEK OKULU: 2010-2011 yılında üç bölüm ile eğitim öğretime başlamış, sürekli gelişmekte olan okulumuzdur. TERMİNAL: İlçemiz Bahabey sınırları içinde İskilip'ten Corum, Ankara ve İstanbul'a yolcu taşıma araç ve kapasitesine sahiptir AĞLAYAN DUVAR: Şehir girişinde kent süslemesine yönelik olarak 2010 yılında yapılmış, çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları tamamlanmıştır. İSKİLİP VE KÖYLÜLERİ TEYYARESİ: istiklal Savaşında İskilip ve Köylüleri, Türk Tayyare Cemiyetine bağışta bulunmuştur. Devletimize hediye edilen uçağı simgeleyen anı uçağıdır. - ŞEHİTLİK ABİDESİ: Mermer levhalar üzerine Trablusgarp, Osmanlı-Rus Savaşı, istiklal Savaşı, Kore, Kıbrıs ve iç güvenlikte şehit düşen 734 şehidin anısına yapılan şehitlik 2010 Yılının sonunda tamamlanmış, çevre düzenlemesi tamamlanmıştır ŞEHİTLİK ŞELALESİ: Şehitlik anıtının yanındaki anıta yakışır güzellikte şelale inşaatı 2010 yılının sonunda tamamlanmıştır. İSKİLİP GİRİŞ ŞELALESİ: Şehir girişinde Adliye karşısında bulunan kent süslemesine katkıda bulunmak amacı İle 2010 yılında İskilip Belediyesi tarafından yapılmıştır. TÜRK BAYRAĞI: Kent süslemesi projesi kapsamında şehitlik, stadyum ve şehir girişinin merkezine 2010 yılında İskilip Belediyesi tarafından mozaik cam üzerine yapılmıştır. ADLİYE SARAYI: Kamu yatırımıdır. 2011 yılı başlarında tamamlanıp, 2011 yılı sonlarında hizmet vermeye başlamıştır. ŞEHİR STADYUMU: Önceden toprak saha İken 2009 yılında başlatılan çalışmalarla çim saha yapılmıştır. 500 kişilik kapalı tribün, kondisyon ve çocuk parkları, antrenman alanı, yürüyüş yolu ve hizmet binası bulunmaktadır. Çevresi sıcak asfaltla kaplanmıştır. DOLMA KAZANLARI: Tarihi Osmanlıya dayanan ilk düdüklü tenceredir. Yöreye ait en ünlü yemek, İskilip Dolması bu kazanlarda pişmektedir. SEYİRTEPE: İskilip manzaralı bu sosyal tesiste günlük İskilip Dolması ve yöresel yemekler yapılmakta ve ikram edilmektedir. CEVİZ BAHÇELERİ: Kanara mevkiinde ve şehir çıkışlarında bulunan bağ ve bahçelerde Türkiye'nin en kaliteli cevizlerinin yetiştirildiği ceviz ağaçları bulunmaktadır. ÇİLEK BAHÇELERİ Modern ve doğal tekniklerle üretimi yapılan çilek, İskilip'in sembol tarımsal ürünü haline gelmiştir. Yılda iki kez mahsul veren çilek iç ve dış pazarda İskilip'e ekonomik açıdan önemli katma değer sağlamaktadır. ÜZÜM: Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiirine ilham olan Çatalkarası başta olmak üzere çeşit zenginliği bakımından en verimli topraklar İskilip'te bulunmaktadır. Her bağ, bahçe ve eski İskilip evlerinin bahçelerinde bulunmaktadır. ELMA ve ARMUT BAHÇELERİ: Dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız en güzel elma ve armutlar İlçemizde bulunmaktadır. Afun, Kara Müslüme, Sirkeli, Çukur, Sandık, Telgöynek ve Yıldız elmaları. Şıh, Mahman, Kızılca, Ballıca, Kadınbudu armutları kalite ve çeşitlilik açısından İskilip'in tarımsal zenginliğine önemli katkı sağlamaktadır. İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ: Cumhuriyet döneminin en büyük Devlet yatırımlarından biridir. Konfor, klinik ve çevresel düzenlemeler bakımından eksiksiz bir sağlık kompleksi 2012 yılında inşaatına başlanan bina ve kompleks 2013 yılı sonlarında tamamlanacaktır. KİRAZ BAHÇELERİ: Türkiye'nin en güzel kiraz bahçeleri İskilip'te bulunmakla birlikte, üreticileri yönlendirmek amaçlı örnek meyve bahçesinde yeni tekniklerle üretim yapma imkanı sağlanmaktadır.