Anasayfa / Site Haritası 23 Ocak Çarşamba Site içi arama / İskilip'ten haberdar olun 

  Çorum Cad
  Belediye Cad
  Akşemseddin Cad
  Zübeyde Hanım Cad

Not: izlemek için bu codeci yüklemeniz gerekmektedir.

  Bugün
  Kayıt Bulunamadı
  Yarın
  Kayıt Bulunamadı
 
> KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
> TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
> İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> İMAR PLAN TADİLATI
> İlçemiz Plan Revizyonu
> DUYURU
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> İmar Plan Tadilatı ve Mevzii İmar Planı
> BELEDİYEYE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
> ONLİNE ÖDEME
> İMAR (18) UYGULAMASI -DUYURU
> ŞEHİT ÇOCUKLARINA YARDIM KAMPANYASI
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> SİSTEM GÜNCELLEMESİ
> DUYURU
> TOPLANTIYA DAVET
> DUYURU
> CANLI YAYIN
> KUTLAMA
> PROJE OFİSİ
> HANIMLARA YÖNELİK ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI
> İFTAR ÇADIRI 2014
> TRAFİK YOĞUNLUĞUNA DİKKAT
> DOĞALGAZ ABONELİĞİ
> FUTBOL KARŞILAŞMASINA DAVET
> RAMAZAN ETKİNLİĞİ
> DOĞALGAZ
> İFTAR ÇADIRI
> TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ
> UNUTMAYINIZ
> İSKİLİP BELGESELİ
> NECİP FAZIL KONFERANSI
> DUYURU
> ÖNEMLİ UYARI
> TARİHE İZ BIRAKIN
> BUZLANMA VE DON UYARISI
> SU ABONELİĞİ DEVRİ HAKKINDA
> İlçe Müftülüğünden
> BAYRAMDA NÖBETÇİ FIRINLAR
> TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI
> İHALE İLANI
> KISA MESAJLA BİLGİLENDİRME HİZMETİ

  İskilip Gazetesi
  Kamu Denetçiliği Kurumu
  İskilip MYO
  İskilip Kaymakamlığı
İskilip Ağzından Bazı Kelimeler

Ağdurmak : Ağırlığın bir yere eğilmesi. Asmanın çubuğun u ağaca sardırmak.
Ardak : Dokusu bozulmuş kullanılmaz hale gelmiş asıl vasfını kaybetmiş.
Aşlak : Yama
Avsata : Alış veriş
Akran : Aynı yaşta olan.
Avurt : Ağız boşluğu.
Bayaktan: Deminden, az önce. (o bayaktan seni aramıştı)
Bizeel : Biraz sonra (boyna: ard arda, devamlı- durmadan)
Bedürük: Yıkanmış taranmış eğrilmeye hazır yün.
Bibaş : Doğrucu duraklamadan aralıksız.
Bihoş : Alışılmışlığın dışında olan
Cılga : Patika dar yol.
Cıkla : Karışıksız sade.
Cıynak : Tırnak (pençe yerine kullanılır)
Çintermek : İyice seçebilmek için dikkatli bakmak
Cımbıt : Üzüm salkımının parçası.
Çimke : Hayvanın kaval kemiği
Çıngı : Kıvılcım.
Çöğmek : Ağır gelen tarafın aşağı inmesi.
Çoğlu : Üzüm, erik bandırmak için delik saplı kalaylanmış bakır süzgeç.
Dehle : Takip etmek, izlemek.
Diki : Doğranmış et parçası.
Dikilmek : Ayağa kalkmak.
Dinelmek : Anlamsızca ayakta kalakalmak.
Direncen :Çatallı ağaç destek.
Dolukmak : Duygulanmak, gözleri yaşarmak.
Doruklamak : Öbeklemek.
Duluk : Çene alt kısmı
Duşka :Yanak.
Dürü : Gelin kızın getirdiği hediyeler.
Dünür : Gelin ve damadın anne ve babaları.
Düğür : Bulgurun ufağı.
Dürüm : İçerisine katık konularak sarılmış yazma ekmeği
Ellek : İşgüzar, işbilir.
Elevay : Beceriksiz, işini başaramayan., Çekingen.
Ediklemek : Ellemek, eliyle uyarmak.
Elfene : Para katışmak. (Ortaklaşa yapılan bir işten paya düşün hisse)
Enek : Cevizin küçüğü.
Enük : Köpek
Eğreti : Emanet geri verilmek üzere alınan.
Fışkı : Yaş gübre (Kötü kadınlara da söylenir)
Geyili : Sonra ( Ondan heyli-Ondan sonra)
Galan : Artık (Galan sen bu işi bırak).
Gıdım : Az (Gıdım gıdım- Azar Azar).
Göbel : Hafif meşrep veya küçük çocuk.
Gölbez : Köpeğin yavrusu
Gölük : Yük taşıyan hayvan, at.
Giirp . : Aniden, birden, Çabucak (Gürpüden yuttu-Gürpüden düştü)
Gıballı : Vasfını söylemek, şeklini tarif etmek.
Güğürdenmek : Bebeğin konuşmaya hazırlık dönemindeki çıkardığı sesler.
Hevenk : Üzüm, ivaz, domates gibi sebze ve meyvelerin kışa saklamak için dalıyla bağlanıp bir araya getirilmesi (İvazı hevenk yaptık-İki hevenk üzüm getir)
Haylamak : Temayülü göstermek ileriye atılmak.
Hampacı : Her şeye sahip olmak isteğinde bulunan hakkı olmayanı da kendine mal
eden kişi. Hökelekli : (Az kullanılır) gösterişli.
Hapaz : Avuş-misal (leblebiyi hapazıyınan doldurdu)
Hazitmek : Sevmek, beğenmek
Gaddel : Acımasız, amansız, sert keskin anlamında kullanılır. (Misal hiç merhameti yok, çok gaddel adam.)
Gısmuruk : Cimri.
Gısdı : Boyuna takılan altın dizisi (Eskiden kullanılırdı)
Keseltek : Takoz.
Kilden : Kil ıslanan çanak.,(Eskiden kullanılırdı)
Kurdanmak: Kendine iş bulmak yorulmadan çalışmak. (Bahar geleli bağda kurdandım)
Küskü : Ağır bir cismi kaldırmada kullanılan ağaç parçası.
Kotarmak : Yemeği tabağa boşaltmak. Mecazi :İşi yoluna koymak. ( Haydi bakalım bu işi de kotardın)
Guma : Üstüne gelen ikinci kadın
Kemüre: Ahır gübresi
Kön etmek: Olanın hepsini tüketmek, toplamak;.
Işmar :Kaşla gözle anlaşmak
Iğıldan : Hafifçe akmak
İIkipli : Bağlı, ilgili, takiben.
İvitIemek : Ayıklamak
Maymaşmak: Edepsizce yayılarak oturmak
Mızmırık : Güvenilmeyen itimat telkin etmeyen.
Mesimemek : Saymamak, önemsememek. .
Müdüne: Bir şey beklemek.
Oğşalamak : Oğuşturarak yıkamak.
ÖrükIemek : Kabın alacağından fazla doldurmak.
Pınsık : Dumana boğulmuş harlı yanmayan ocak ,soba
Por : Pas kir.
Seğirtmek : Koşmak
Samahu : Avanak aptalca tip.
Savak : Bahçelerde ark 'tan su tutulan yer (Ağızlık da denir)
Serkeplenmek: Belli bir işi olmadan vakit geçirmek. İş yapıyor gibi görünmek.
Soyha : Ölünün üstünden çıkarılan elbise.
Sünepe : Kılık kıyafetine dikkat etmeyen, savruk.
Şilep : Tatlı lekesi
Sümdük : Her şeye gönlü olan gördüğü her şeyi isteyen kişi.
Şalaka : Yemek lekesi
Süksün: Ense.
Sümsük: Yumruk vurmak.
Tevkür: Nişanlı
Tuymuna : Rasgele yapılan iş.
Tombu : Tepecik, tümsek
Topalak : Domates.
Vurunmak : Şapkayı, takkeyi başa giymek İğne yapmak.
Yağanm : Sırt
Yarsımak : Beğenmek, sevmek, sahip olmaya heveslenmek
Yergelerne : Hor görmek, değer vermemek
Yonga : Ağacın yontulmasıyla çıkan parçalar.
Yılcangu : Hareketlerinde dengesiz olan, şımarık, arsız.
Zunnuk : Bahçelere su geçirilen duvar altı delik.

DEYİMLER

Acıgerek olmak: Mide ekşimesinden mütevellit geğirmek .
Aman otarafı : Zayıf yönü (O senin aman otarafını gözlüyor. )
Boş olmak : Bitmek tükenmek.
Canı gıllık gıllık etme: Herhangi bir şey için çok istekli olmak.
Cozurdamak : Suyun soba üzerinde dökülmesiyle çıkan ses.
Harpuçlama : Bir şeyi ele geçirmek için ani olarak tek elle almak
Çiğnemük sözlü:Her şeye sözle karışıp, yaptığını tekrar tekrar anlatan.
Doruğu bazara : İhtiyaçtan fazlasının satılmasına denir
Diline mürt etmek : Bir fikri bir sözü durmadan söylemek
Dümükmek : İşe kendini vermek. Aralıksız çalışmak.
Fintonlanmak : Birisine ani kızıp, çıkıp gitme şeklinde gösterilen tepki.
Gıcırı bükme : Bir şeyi zorla yaptırma
Gıldır gücük : Askeri, az çok anlamında
Hazitmek : Sevmek Beğenmek
Kıyın-sayın : Umanarak, sıkılarak (O sözü, nihayet kıyın sayın açabildi)
Küküm gibi : Ufak gösterişsiz, kalitesiz.
Mırığı Bozuk : Morali bozuk, hafif hastalıklı görüntüsü.
Nevri Dönük : Görünümü değişmiş, ölmek üzere bulunan şahıslara denir.
Satı Pazarı :Malların iyi satılması için temenni.
Telesemek : Fazla terlemek,
Tengelbaş : Takla atmak.
Tepsermek : Nemini azaltmak
Tığmısır : Her şeyini kaybeden.
Hem kel hem fodul : Suçunu kabul etmeyip karşı gelen.
Viyil viyil : Canlı topluluğunun hareketini ifade eder
Yetli : Hareketlerinde sözlerinde samimilik bulunmayan.
Yekinmek : Zorla bir şeyi yapmaya çalışmak
Yusyuvarlak tostomalak : Derli toplu dağınık olamayan.
Yundusu kurtlu: Pis pasaklı

 
   Başkan
   Başkan Yardımcısı
   Belediye Meclisi
   Encümen
   Belediye Tarihçesi
   Eski Başkanlarımız
 


İskilip Foto Galeri
Kapat
EVLIK: Şehir merkezine 33 km uzaklıktaki, İstanbul'un Fethinin manevi mimarı Şeyhülislam Akşemseddin' in oğlu Nurul Hüda ve ailesinin türbeleri ile yine Akşemseddin'in yaptırmış olduğu tahta geçme, cami ve caminin kitabesi bulunmaktadır. ELMABELİ: Şehir merkezine 12 km uzaklıktaki İskilip'in en çok tercih edilen piknik ve mesire alanıdır. TÜNEL: İstanbul bağlantılı İskilip-Tosya Yolu Kaymakam pınarı mevkiinde karayolu çalışmaları kapsamında yapılmıştır. ULUDERE: İskilip'in tarihi dokusu bozulmamış en küçük ve dışta kalan film platosu özelliği taşıyan, 69 haneli 119 nüfuslu mahalledir. ATIF HOCA ANIT MEZAR VE KÜLLİYESİ: (1876-1926) İskilipli din alimidir. 2012 Yılında anısına bir Anıt Mezar ve Külliye İnşa edilmiştir. TEMENNA PARKI: İskllip'in en otantik mahallesi olan Kaleboğazı mahallesinde olup, Çatalkara Kültür Sanat Evi ile Yazmalı Konağa yakın mesafededir. YAZMALI KONAK: Kaleboğazı Mahallesinde 2011 'de Restorasyonu yapılarak yazma baskı eserlerle dizayn edilmiş İskilip evidir. ÇATALKARA KÜLTÜR VE SANAT EVİ: Kaleboğazı mahallesindedir. 2011- 2012 yıllarında restorasyonu tamamlanmış olan bu İskilip evi Bedri Rahmi Eyüboğlu anısına düzenlenmiştir. Kültür ve Sanat eğitimleri verilmektedir. TEMENNA CAMİSİ: 1970. KALE: M.Ö.700 tarihinde 100 metre yalçın kaya üzerine yapılmıştır. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kale 1075'te Anadolu Selçukluları tarafından fethedilmiş hakimiyeti Türk'lere geçmiştir. KALE YERLEŞKESİ: İskilip Kalesi İçinde halen hayatını devam ettirenlerin bulunduğu için yaşayan kale olarak da nitelendirilmektedir. Kısa sürede restorasyon çalışması yapılması planlanmaktadır. KRAL MEZARLARI: Yazılı kaynaklarda Hitlilerin Anadolu'ya gelmesi ile birlikte (M.Ö. 300) de yapıldığı bilinmekte olup üç adet kral mezarı bulunmaktadır. HACI MÜRSEL CAMİ: Ulaştepe Mahallesi, Aşağı Taslıda bulunmakla olup, 1534 yılında yapılmıştır. Caminin bahçesinde türbe bulunmaktadır. YİVLİK: Şifa merkezi olarak bilinen volkanik bir tabiat varlığıdır. Suyunun şifalı olduğu rivayet edilmektedir. Yivlik suyu çeşmeler yoluyla şehir merkezinin çeşitli yerlerine taşınmıştır. Tarihte ve günümüzde de şifalı olduğuna inanılır. HANÖNÜ CAMİ: 1200 yılında yapılmış en eski camilerimizdendir. Tarihi süreçle onarım görmüş olmasına rağmen orijinal kimliğini muhafaza etmektedir. DEMİRCİLER ÇARŞISI: İskilip'in en eski çarşılarındandır. Ustalarının vefalı ile kaybolan çarşının restorasyonu orta vadede yapılaması planlanmakla olup, unutulmaması için yılın belirli zamanlarında sanatsal etkinliklerde bulunulmaktadır. BAKIRCILAR ÇARŞISI: Arasta kültürünün değişmemiş yapısına sahip çarşılarımız birbirine bağlıdır. Bakırcılar çarşısı Demirciler çarşısının bitişiğindedir. AYAKKABICILAR ARASTASI: 2012 yılında restorasyonu tamamlanmış, el sanatlarına dayalı üretim yapan çarşımız olmakla birlikle televizyon kanallarının, fotoğraf sanatçılarının yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeridir. ULUCAMİ: 1839 yılında Osmanlı mimarisine uygun planla yapılmıştır. Kesme taş ve tuğladan yapılan cami dikdörtgen planlıdır ve üzeri ahşap kubbe İle örtülmüştür. Caminin içerisindeki mihrabı, çinilerle kaplıdır. Yanında kare taş kaide üzerine oturtulmuş yuvarlak gövdeli, tek şerefeli bir minaresi bulunmaktadır. DİKİCİLER ÇARŞISI: Ayakkabıcılar arastasının bittiği yerden başlayan el sanatlarına dayalı üretim yapan çarşılarımızdan olup, restorasyon projesi kapsamındadır BELEDİYE HİZMET BİNASI: 1872 yılında yapılmış olup, çeşitli dönemlerde onarımdan geçirilmiştir. ETNOGRAFYA MÜZESİ: ilçemiz Kaleboğazı mahallesi yürüyüş yolu üzerinde tarihten günümüze İskilip'le kullanılan araç, gereç, giysi vb. materyallerin sergilenmesi amacıyla 2011 Yılında başlayan restorasyon uygulaması 2012'de tamamlanmıştır SEMERCİLER, SEPETÇİLER, SALLİLER ÇARŞISI: El Sanatları ile geçimini sağlayan esnaflarımızın faaliyet gösterdiği birbirine bitişik çarşılardır. Söz konusu çarşılar İskilip Belediyesi tarafından restorasyon kapsamına alınmıştır. ÇEŞMELER: Sallilerbaşı Çeşmesi-1845. İskilip genelinde çok sayıda tarihi çeşme bulunmakladır. YENİCAMİ: (Kadıasker Cami) Mahalle ile aynı isimle anılan cami 1551 yılında yapılmıştır. SAKARYA İLKÖĞRETİM OKULU: Mahalle ile aynı İsmi taşıyan okulun yapımında ahşap ve kesme taş işçiliği ile inşa edilmiş olup, çeşitli zaman aralıklarında onarım görmüştür. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖGRETMENEVİ: Bünyesinde Milli Eğitim idari birimleri, toplantı ve konferans salonu, misafirhanesi bulunmaktadır. BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU SÜREKLİ SERGİ SALONU VE MÜZESİ: 2009 Yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu anısına ilçe Halk Kütüphanesi binası bünyesinde dizayn edilmiş olup, İskilip'i ziyaret eden turist ve sanatçıların öncelikli uğrak yerlerinden biridir. ŞEYHYAVSİ CAMİ ve TÜRBESİ: 1530 yılında Ebussuud Efendinin babası olan bilgin Şeyhyavsi tarafından yaptırılmış en eski camilerimizdendir. Cami bünyesinde Şeyhyavsi hazretlerinin ve ailesinin türbesi bulunmaktadır. ULU AĞAÇ: Şeyhyavsl Cami bahçesinde bulunan ağacın dikim tarihi caminin yapım tarihi İle aynıdır. LALE: Lale ilk olarak Şeyhülislam İskilipli Ebussuud Efendi tarafından ıslah edilmiş ve dünyaya yayılmıştır. 2011 'de başlatılan proje İle 40 bin adet lale soğanı dikilmiştir. Şeyhyavsi Cami bahçesi, şehitlik, stadyum ve şehir girişinde bulunmaktadır. TAŞ MEKTEP: Misak-ı Milli İlköğretim Okulu olarak hizmet vermiştir. Adını binanın tamamının Kesme taştan yapıldığı yapısından almıştır. ŞEHİR PARKI: İlçenin en eski parkı olup, şehrin merkezindedir. KOÇ KAYASI VE ŞELALE: Şehir merkezindedir. Şehir estetiğini sağlamak amacıyla İskilip Belediyesi tarafından şelale ve çevre düzenleme çalışması yapılmıştır. HALK EĞİTİM MERKEZİ: Türkiye'nin en büyük beş Halk Eğitim Merkezinden biri olup ayakkabı, el sanatları, oymacılık, deri ürünleri gibi geniş yelpazeli üretim yapmaktadır. Halk Eğitim Merkezi yeni bina inşaatı başlamış olup, 2012 yılı içinde tamamlanacaktır. İTFAİYE TEŞKİLATI: Bölgenin manevra, araç, ekip ve ekipman bakımından en gelişmiş İtfaiye teşkilatıdır. Bünyesinde kaza kırım aracı ve kurtarma birimi bulunmaktadır. İSKİLİP MESLEK YÜKSEK OKULU: 2010-2011 yılında üç bölüm ile eğitim öğretime başlamış, sürekli gelişmekte olan okulumuzdur. TERMİNAL: İlçemiz Bahabey sınırları içinde İskilip'ten Corum, Ankara ve İstanbul'a yolcu taşıma araç ve kapasitesine sahiptir AĞLAYAN DUVAR: Şehir girişinde kent süslemesine yönelik olarak 2010 yılında yapılmış, çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları tamamlanmıştır. İSKİLİP VE KÖYLÜLERİ TEYYARESİ: istiklal Savaşında İskilip ve Köylüleri, Türk Tayyare Cemiyetine bağışta bulunmuştur. Devletimize hediye edilen uçağı simgeleyen anı uçağıdır. - ŞEHİTLİK ABİDESİ: Mermer levhalar üzerine Trablusgarp, Osmanlı-Rus Savaşı, istiklal Savaşı, Kore, Kıbrıs ve iç güvenlikte şehit düşen 734 şehidin anısına yapılan şehitlik 2010 Yılının sonunda tamamlanmış, çevre düzenlemesi tamamlanmıştır ŞEHİTLİK ŞELALESİ: Şehitlik anıtının yanındaki anıta yakışır güzellikte şelale inşaatı 2010 yılının sonunda tamamlanmıştır. İSKİLİP GİRİŞ ŞELALESİ: Şehir girişinde Adliye karşısında bulunan kent süslemesine katkıda bulunmak amacı İle 2010 yılında İskilip Belediyesi tarafından yapılmıştır. TÜRK BAYRAĞI: Kent süslemesi projesi kapsamında şehitlik, stadyum ve şehir girişinin merkezine 2010 yılında İskilip Belediyesi tarafından mozaik cam üzerine yapılmıştır. ADLİYE SARAYI: Kamu yatırımıdır. 2011 yılı başlarında tamamlanıp, 2011 yılı sonlarında hizmet vermeye başlamıştır. ŞEHİR STADYUMU: Önceden toprak saha İken 2009 yılında başlatılan çalışmalarla çim saha yapılmıştır. 500 kişilik kapalı tribün, kondisyon ve çocuk parkları, antrenman alanı, yürüyüş yolu ve hizmet binası bulunmaktadır. Çevresi sıcak asfaltla kaplanmıştır. DOLMA KAZANLARI: Tarihi Osmanlıya dayanan ilk düdüklü tenceredir. Yöreye ait en ünlü yemek, İskilip Dolması bu kazanlarda pişmektedir. SEYİRTEPE: İskilip manzaralı bu sosyal tesiste günlük İskilip Dolması ve yöresel yemekler yapılmakta ve ikram edilmektedir. CEVİZ BAHÇELERİ: Kanara mevkiinde ve şehir çıkışlarında bulunan bağ ve bahçelerde Türkiye'nin en kaliteli cevizlerinin yetiştirildiği ceviz ağaçları bulunmaktadır. ÇİLEK BAHÇELERİ Modern ve doğal tekniklerle üretimi yapılan çilek, İskilip'in sembol tarımsal ürünü haline gelmiştir. Yılda iki kez mahsul veren çilek iç ve dış pazarda İskilip'e ekonomik açıdan önemli katma değer sağlamaktadır. ÜZÜM: Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiirine ilham olan Çatalkarası başta olmak üzere çeşit zenginliği bakımından en verimli topraklar İskilip'te bulunmaktadır. Her bağ, bahçe ve eski İskilip evlerinin bahçelerinde bulunmaktadır. ELMA ve ARMUT BAHÇELERİ: Dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız en güzel elma ve armutlar İlçemizde bulunmaktadır. Afun, Kara Müslüme, Sirkeli, Çukur, Sandık, Telgöynek ve Yıldız elmaları. Şıh, Mahman, Kızılca, Ballıca, Kadınbudu armutları kalite ve çeşitlilik açısından İskilip'in tarımsal zenginliğine önemli katkı sağlamaktadır. İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ: Cumhuriyet döneminin en büyük Devlet yatırımlarından biridir. Konfor, klinik ve çevresel düzenlemeler bakımından eksiksiz bir sağlık kompleksi 2012 yılında inşaatına başlanan bina ve kompleks 2013 yılı sonlarında tamamlanacaktır. KİRAZ BAHÇELERİ: Türkiye'nin en güzel kiraz bahçeleri İskilip'te bulunmakla birlikte, üreticileri yönlendirmek amaçlı örnek meyve bahçesinde yeni tekniklerle üretim yapma imkanı sağlanmaktadır.