Anasayfa / Site Haritası 23 Ocak Çarşamba Site içi arama / İskilip'ten haberdar olun 

  Çorum Cad
  Belediye Cad
  Akşemseddin Cad
  Zübeyde Hanım Cad

Not: izlemek için bu codeci yüklemeniz gerekmektedir.

  Bugün
  Kayıt Bulunamadı
  Yarın
  Kayıt Bulunamadı
 
> KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
> TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
> İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> İMAR PLAN TADİLATI
> İlçemiz Plan Revizyonu
> DUYURU
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> İmar Plan Tadilatı ve Mevzii İmar Planı
> BELEDİYEYE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
> ONLİNE ÖDEME
> İMAR (18) UYGULAMASI -DUYURU
> ŞEHİT ÇOCUKLARINA YARDIM KAMPANYASI
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> SİSTEM GÜNCELLEMESİ
> DUYURU
> TOPLANTIYA DAVET
> DUYURU
> CANLI YAYIN
> KUTLAMA
> PROJE OFİSİ
> HANIMLARA YÖNELİK ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI
> İFTAR ÇADIRI 2014
> TRAFİK YOĞUNLUĞUNA DİKKAT
> DOĞALGAZ ABONELİĞİ
> FUTBOL KARŞILAŞMASINA DAVET
> RAMAZAN ETKİNLİĞİ
> DOĞALGAZ
> İFTAR ÇADIRI
> TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ
> UNUTMAYINIZ
> İSKİLİP BELGESELİ
> NECİP FAZIL KONFERANSI
> DUYURU
> ÖNEMLİ UYARI
> TARİHE İZ BIRAKIN
> BUZLANMA VE DON UYARISI
> SU ABONELİĞİ DEVRİ HAKKINDA
> İlçe Müftülüğünden
> BAYRAMDA NÖBETÇİ FIRINLAR
> TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI
> İHALE İLANI
> KISA MESAJLA BİLGİLENDİRME HİZMETİ

  İskilip Gazetesi
  Kamu Denetçiliği Kurumu
  İskilip MYO
  İskilip Kaymakamlığı
İskilip Folkloru

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan İskilip geçmişte yaşanmış güzelliklerinin ve zenginliklerini tarih akışı içerisinde günümüze kadar taşıyabilmiştir. Yine de İskilip bugün Orta Anadolu ilçeleri içerisinde kültür ve medeniyet bakımından diğerlerinden zengin bir nokta dadır. Bu bakımdan çevre de bulunan il ve ilçelerin çoğu İskilip 'ten etkilenmiştir. Onun içindir ki İskilip bugün çevre il ve ilçeler için mümtaz bir yer taşır.
Orta Anadolu’nun kuzeyinde çok eski bir yerleşim yeri olan İskilip genel olarak izlendiğinde folklor yönüyle ilginç özellikler gösterir. İskilip yöresinde toplu halk oyunları değişen düğün adetleri nedeniyle varlığını ancak kırsal kesimde koruyabilmiştir. Davul ve zurna eşliğinde oynanan bu oyunlarda figür, giyim-kuşam ezgi özellikleri Kastamonu, Çankırı yörelerinin ortak özelliklerini taşır. Halay veya halay çekme diye tanımlanan bu oyunlarda ritmik hareketlere canlılık katacak toplu haykırışlar hayrat ve semahı andıran besteler araştırmayı gerektiren özelliklerdir. Bir toplumun tarih öncesi devirlerden beri süre gelen inanış. düşünüş ve yaşayış özellikleri tespit edilmeden toplu oyunlarının ayrıntılarını bilmek de zordur. Kastamonu ve İskilip köylerinde en çok varlığını sürdüren 'Sepetçioğlu' oyununda ilk göze çarpan özellik efelerin dağa tırmanışlarını yansıtmasıdır. Madımak oyununda toplu çalışma adeta tiyatrolaştırılmıştır. Sin sin denilen ateş etrafında oynanan oyunlar kim bilir hangi dinsel inanışların ve törelerinin kalıntısıdır? Eskiden düğün alayının önünde kılıç gösterileri yapanlar mevcuttu. Bu günde köy düğünlerindeki belirtilen bu özelliklerin bir çoğuna rastlanmaktadır. İlçede hala düğünlerde devecilerle deve oyunu düğün alayının önünde renk katmaktadır.Ova köylerimizde benimsenen ağırlama. yanlama. bobili. ve üçayak oyunları düğünlerde davul zurna eşliğinde zevkle seyredilmektedir. İskilip Orta Anadolu ilçeleri içerisinde masal, fıkra, bilmece ve şiir gibi değerleri en fazla bünyesinde barındırmış bir ilçedir. Cönk denilen el yazmaları zamanında araştırılıp derlenebilseydi bu gün için daha yeterli bilgi vermek mümkündü. Fakat en küçük bir araştırma da bile, şehir' merkezinde Aşık Ömer, Yunus Emre. Emrah gibi ozanların etkileri: köylerde ise Karacaoğlan'ın varlığını sürdürebildiği görülür. ., İskilip' te en çok göze batan özellik kişisel güfte ve beste ürünlerinin halkta kaynaşıp anonim hale geldiğinin görülmesidir. Ayrıca yazılı metin olarak belirtilen Kızılırmak Türküsü 'nün tespit edilememiş pek çok mısralarını çevrede' bulabilmek mümkündür.

Kaynanam derki gelin gelmedi
Kaynatam derki gören olmadı
Kızılırmak hiç birini bilmedi
Nittin Kızılırmak allı gelini


Yukarıdaki dörtlük yazıya geçmemiş pek çoğundan bir tanesidir. İskilip yakın tarihe kadar toplumun ilgi ve dikkatini çeken her olayı şiire yansıtan bir özelliğe sahiptir. Bir öldürme olayı pazarda yanık türkülerle dile getirilir: matbu kağıtlardaki dizeler para karşılığında satılır. En çok da kadınların ilgisini çekerdi. Dramatik bir anlatım yanında tevekkül inancı özellikle vurgulanırdı. Çok eski bir cönkten alınmış şu parçada belirtilen niteliği görmek mümkündür.

Hep çay oldu bağ özü bağları
Görüyon mu başa gelen halleri
Rabbim defet rabbim kendi belanı
Ne oldu ise bize mevladan oldu
Yerleri gökleri harman gibi savurdu.


İskilip yöresindeki türküler araştırılıp konu bakımından tasnif edilse eski devirlere inildikçe aşk ve sevginin, yakın çağa doğru toplumun kendi ızdıraplarının dile getirildiği görülür
Pınar senin ayağın kazmalı
Kalem alıp kaşların yazmalı
Alnı hızmalı Türkmen kızları
Göçer gider yaylasından bir zaman


Göçebe yaşantısının izlerini taşıdığı gibi sevginin sanatlı bir ifadesi olarak ta dikkati çeker. İskilip' in kendine özgü türküsünde savaş yıllarının toplumda yarattığı yıkıntı en dramatik bir şekilde dile gelir.

Şakir efendi dedim de geldim yanına
Katillik mi düşer beyim senin şanına
Bunlar iftiradır girme kanıma
Efendi efendi Şakir efendi
İfadem de yardım eyle efendi


İskilip, Sivas gibi pek 'çok şair yetiştirmiştir. Fakat araştırmacı yokluğu nedeniyle edebiyat alemine ismini duyurabilen olmamıştır. Halk şiir zevkinin bu derece yoğunlaştığı bu yörede güftesiyle kaybolmuş şairleri düşünmek, ihmalkarlığın boyutlarını hatırlatabilir. Bekir Güzel isimli bir şairin bir dizisini buraya aktarmak onun güçlü anlatımını da hatırlatmak için bir sorumluluktur. Ras gelmedim ben böyle oyuna
Gece gündüz kesiliyor boyuna
Sanki aç kurt girmiş koyuna
Budanmış bağlara benziyor dağlar.
Bu dizilerin sahibi Bekir Güzel' in gözleri görmüyordu; okur yazarlığı da yoktu. Fakat orman sorununu dile getirişinde ne kadar güçlü bir anlatıma sahip olduğunu ve bu şiirin şairini düşünürken çevrenin şiir yönünden ne kadar yüksek bir kültür düzeyine sahip olduğunu anlayabiliriz.
İskilip 'te halen varlığını sürdürebilen türküler, koşmalar, müzikal yönden incelenirse Orta Anadolu 'nun genel karakterinden pek ayrılmaz. Gazel ve uzun hava diye tanımlanan ezgi özelliği dikkati çeker. Türküler besteleri ile isimlendirilir. Yozgat sürmesi, Yörük koşması gibi eserler hakkında da her yönden olduğu gibi bilimsel araştırmalar olmadığı için doyurucu bilgiler vermek mümkün değildir.
Halk masalları incelendiğinde çevrede gittikçe tükenen zengin bir kaynak hemen sezinlenir. Yazılı metne geçmiş Kerem, Aşık Garip, Seyfül-Mülük, Ferhat, Arzu ile Kamber gibi hikayeler ve masallar çevremizde de vardır. Dede Korkut hikayelerinde Bamsı Beyrek olarak geçen hikayenin Bayböyrek'de hala yaşaması ilginç bir özelliktir. Tekerlemelerdeki bu ilginç sıralanışların en güzelleri çevremizde de vardır.

Patırtı-Kütürtü ,
Yoğurt yüzüme atıldı
Atlısı kaçtı
Yayanı kurtuldu
Yalan bu yalan
Fili yuttu bir yılan bu da mı yalan
Ben söyleyeyim yalan,
Siz dinleyin ağlayı ağlayı.


Masallarda suçlular genel olarak "kırk katır mı kırk satır mı" istemesi ile cezalandırılır. Toplumun adet duygusu bu şekilde dile gelmiştir. Önemsenmeyen küçük kızların masallarda, beğenilir padişah olması, devlerle savaşması gibi öğeler sosyal yaşantıdan atılmak istenen kadın ruhunun bir tepkisi olarak düşünülebilir. Masal ve hikayelerin yaratıcıları genel olarak kadınlar olmuştur. Sanayi ve ürünlerinin getirdiği tüketimin etkinleştiği toplumlarda yaşantı da hızla değişiyor. Kırsal kesimin tarım yaşantısı yerini şehirleşmeye terk ederken, kaybolan eskinin değerleri de tanınmamacasına maziye gömülüyor. İnsan yeni yaşantısının gereği olarak gittikçe tabiattan kopuyor. Tabiilik yerini suni bir şekle terk ediyor. Eski değerlerini yeniye yansıtmayınca kültürel bir kargaşa ve boşluk toplumu yozlaştırıyor. . Onu kendisinden alıyor. Toplumun geleneksel ve kültürel özelliklerini araştırıcılar bekliyor. Bu konudaki gecikme zengin bir müzenin yağmalanmasından çok daha acı vericidir. Yukarıdaki belirtilen kaygılar İskilip için de geçerlidir. Çevremizde kaybolmuş. unutulmuş yüzlerce masallardan hikayelerden. ezgi ve bestelerden, dizelerden hatta tüm folklorik özelliklerden geriye kalanı tespit etmek için bile geç kalındı. Televizyon-radyo öncesi kıraathane denilen kahvelerin hatiplerinden. hikaye anlatıcılarından günümüze adeta hiç bir şey kalmadı. Toplumdaki edebiyat üretkenliği gittikçe yerini yozlaşmaya terk ediyor.

Deme dostuna Der dostuna Bir laf daha kor üstüne gibi veciz sözlerin sahibi Ben zenginim diye havada uçma
Atar bir kenara yel yaman olur
Ben yiğidim diye deryaya dalma
Atar bir kenara sel yaman olur.


Yukarı da olduğu gibi hayat tecrübesini şiirleştiren halk gittikçe bu folklorik gücünü yitirmektedir.Geçmişten kopuk bir gelecek, toplum için yıkıntıdır.

 
   Başkan
   Başkan Yardımcısı
   Belediye Meclisi
   Encümen
   Belediye Tarihçesi
   Eski Başkanlarımız
 


İskilip Foto Galeri
Kapat
EVLIK: Şehir merkezine 33 km uzaklıktaki, İstanbul'un Fethinin manevi mimarı Şeyhülislam Akşemseddin' in oğlu Nurul Hüda ve ailesinin türbeleri ile yine Akşemseddin'in yaptırmış olduğu tahta geçme, cami ve caminin kitabesi bulunmaktadır. ELMABELİ: Şehir merkezine 12 km uzaklıktaki İskilip'in en çok tercih edilen piknik ve mesire alanıdır. TÜNEL: İstanbul bağlantılı İskilip-Tosya Yolu Kaymakam pınarı mevkiinde karayolu çalışmaları kapsamında yapılmıştır. ULUDERE: İskilip'in tarihi dokusu bozulmamış en küçük ve dışta kalan film platosu özelliği taşıyan, 69 haneli 119 nüfuslu mahalledir. ATIF HOCA ANIT MEZAR VE KÜLLİYESİ: (1876-1926) İskilipli din alimidir. 2012 Yılında anısına bir Anıt Mezar ve Külliye İnşa edilmiştir. TEMENNA PARKI: İskllip'in en otantik mahallesi olan Kaleboğazı mahallesinde olup, Çatalkara Kültür Sanat Evi ile Yazmalı Konağa yakın mesafededir. YAZMALI KONAK: Kaleboğazı Mahallesinde 2011 'de Restorasyonu yapılarak yazma baskı eserlerle dizayn edilmiş İskilip evidir. ÇATALKARA KÜLTÜR VE SANAT EVİ: Kaleboğazı mahallesindedir. 2011- 2012 yıllarında restorasyonu tamamlanmış olan bu İskilip evi Bedri Rahmi Eyüboğlu anısına düzenlenmiştir. Kültür ve Sanat eğitimleri verilmektedir. TEMENNA CAMİSİ: 1970. KALE: M.Ö.700 tarihinde 100 metre yalçın kaya üzerine yapılmıştır. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kale 1075'te Anadolu Selçukluları tarafından fethedilmiş hakimiyeti Türk'lere geçmiştir. KALE YERLEŞKESİ: İskilip Kalesi İçinde halen hayatını devam ettirenlerin bulunduğu için yaşayan kale olarak da nitelendirilmektedir. Kısa sürede restorasyon çalışması yapılması planlanmaktadır. KRAL MEZARLARI: Yazılı kaynaklarda Hitlilerin Anadolu'ya gelmesi ile birlikte (M.Ö. 300) de yapıldığı bilinmekte olup üç adet kral mezarı bulunmaktadır. HACI MÜRSEL CAMİ: Ulaştepe Mahallesi, Aşağı Taslıda bulunmakla olup, 1534 yılında yapılmıştır. Caminin bahçesinde türbe bulunmaktadır. YİVLİK: Şifa merkezi olarak bilinen volkanik bir tabiat varlığıdır. Suyunun şifalı olduğu rivayet edilmektedir. Yivlik suyu çeşmeler yoluyla şehir merkezinin çeşitli yerlerine taşınmıştır. Tarihte ve günümüzde de şifalı olduğuna inanılır. HANÖNÜ CAMİ: 1200 yılında yapılmış en eski camilerimizdendir. Tarihi süreçle onarım görmüş olmasına rağmen orijinal kimliğini muhafaza etmektedir. DEMİRCİLER ÇARŞISI: İskilip'in en eski çarşılarındandır. Ustalarının vefalı ile kaybolan çarşının restorasyonu orta vadede yapılaması planlanmakla olup, unutulmaması için yılın belirli zamanlarında sanatsal etkinliklerde bulunulmaktadır. BAKIRCILAR ÇARŞISI: Arasta kültürünün değişmemiş yapısına sahip çarşılarımız birbirine bağlıdır. Bakırcılar çarşısı Demirciler çarşısının bitişiğindedir. AYAKKABICILAR ARASTASI: 2012 yılında restorasyonu tamamlanmış, el sanatlarına dayalı üretim yapan çarşımız olmakla birlikle televizyon kanallarının, fotoğraf sanatçılarının yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeridir. ULUCAMİ: 1839 yılında Osmanlı mimarisine uygun planla yapılmıştır. Kesme taş ve tuğladan yapılan cami dikdörtgen planlıdır ve üzeri ahşap kubbe İle örtülmüştür. Caminin içerisindeki mihrabı, çinilerle kaplıdır. Yanında kare taş kaide üzerine oturtulmuş yuvarlak gövdeli, tek şerefeli bir minaresi bulunmaktadır. DİKİCİLER ÇARŞISI: Ayakkabıcılar arastasının bittiği yerden başlayan el sanatlarına dayalı üretim yapan çarşılarımızdan olup, restorasyon projesi kapsamındadır BELEDİYE HİZMET BİNASI: 1872 yılında yapılmış olup, çeşitli dönemlerde onarımdan geçirilmiştir. ETNOGRAFYA MÜZESİ: ilçemiz Kaleboğazı mahallesi yürüyüş yolu üzerinde tarihten günümüze İskilip'le kullanılan araç, gereç, giysi vb. materyallerin sergilenmesi amacıyla 2011 Yılında başlayan restorasyon uygulaması 2012'de tamamlanmıştır SEMERCİLER, SEPETÇİLER, SALLİLER ÇARŞISI: El Sanatları ile geçimini sağlayan esnaflarımızın faaliyet gösterdiği birbirine bitişik çarşılardır. Söz konusu çarşılar İskilip Belediyesi tarafından restorasyon kapsamına alınmıştır. ÇEŞMELER: Sallilerbaşı Çeşmesi-1845. İskilip genelinde çok sayıda tarihi çeşme bulunmakladır. YENİCAMİ: (Kadıasker Cami) Mahalle ile aynı isimle anılan cami 1551 yılında yapılmıştır. SAKARYA İLKÖĞRETİM OKULU: Mahalle ile aynı İsmi taşıyan okulun yapımında ahşap ve kesme taş işçiliği ile inşa edilmiş olup, çeşitli zaman aralıklarında onarım görmüştür. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖGRETMENEVİ: Bünyesinde Milli Eğitim idari birimleri, toplantı ve konferans salonu, misafirhanesi bulunmaktadır. BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU SÜREKLİ SERGİ SALONU VE MÜZESİ: 2009 Yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu anısına ilçe Halk Kütüphanesi binası bünyesinde dizayn edilmiş olup, İskilip'i ziyaret eden turist ve sanatçıların öncelikli uğrak yerlerinden biridir. ŞEYHYAVSİ CAMİ ve TÜRBESİ: 1530 yılında Ebussuud Efendinin babası olan bilgin Şeyhyavsi tarafından yaptırılmış en eski camilerimizdendir. Cami bünyesinde Şeyhyavsi hazretlerinin ve ailesinin türbesi bulunmaktadır. ULU AĞAÇ: Şeyhyavsl Cami bahçesinde bulunan ağacın dikim tarihi caminin yapım tarihi İle aynıdır. LALE: Lale ilk olarak Şeyhülislam İskilipli Ebussuud Efendi tarafından ıslah edilmiş ve dünyaya yayılmıştır. 2011 'de başlatılan proje İle 40 bin adet lale soğanı dikilmiştir. Şeyhyavsi Cami bahçesi, şehitlik, stadyum ve şehir girişinde bulunmaktadır. TAŞ MEKTEP: Misak-ı Milli İlköğretim Okulu olarak hizmet vermiştir. Adını binanın tamamının Kesme taştan yapıldığı yapısından almıştır. ŞEHİR PARKI: İlçenin en eski parkı olup, şehrin merkezindedir. KOÇ KAYASI VE ŞELALE: Şehir merkezindedir. Şehir estetiğini sağlamak amacıyla İskilip Belediyesi tarafından şelale ve çevre düzenleme çalışması yapılmıştır. HALK EĞİTİM MERKEZİ: Türkiye'nin en büyük beş Halk Eğitim Merkezinden biri olup ayakkabı, el sanatları, oymacılık, deri ürünleri gibi geniş yelpazeli üretim yapmaktadır. Halk Eğitim Merkezi yeni bina inşaatı başlamış olup, 2012 yılı içinde tamamlanacaktır. İTFAİYE TEŞKİLATI: Bölgenin manevra, araç, ekip ve ekipman bakımından en gelişmiş İtfaiye teşkilatıdır. Bünyesinde kaza kırım aracı ve kurtarma birimi bulunmaktadır. İSKİLİP MESLEK YÜKSEK OKULU: 2010-2011 yılında üç bölüm ile eğitim öğretime başlamış, sürekli gelişmekte olan okulumuzdur. TERMİNAL: İlçemiz Bahabey sınırları içinde İskilip'ten Corum, Ankara ve İstanbul'a yolcu taşıma araç ve kapasitesine sahiptir AĞLAYAN DUVAR: Şehir girişinde kent süslemesine yönelik olarak 2010 yılında yapılmış, çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları tamamlanmıştır. İSKİLİP VE KÖYLÜLERİ TEYYARESİ: istiklal Savaşında İskilip ve Köylüleri, Türk Tayyare Cemiyetine bağışta bulunmuştur. Devletimize hediye edilen uçağı simgeleyen anı uçağıdır. - ŞEHİTLİK ABİDESİ: Mermer levhalar üzerine Trablusgarp, Osmanlı-Rus Savaşı, istiklal Savaşı, Kore, Kıbrıs ve iç güvenlikte şehit düşen 734 şehidin anısına yapılan şehitlik 2010 Yılının sonunda tamamlanmış, çevre düzenlemesi tamamlanmıştır ŞEHİTLİK ŞELALESİ: Şehitlik anıtının yanındaki anıta yakışır güzellikte şelale inşaatı 2010 yılının sonunda tamamlanmıştır. İSKİLİP GİRİŞ ŞELALESİ: Şehir girişinde Adliye karşısında bulunan kent süslemesine katkıda bulunmak amacı İle 2010 yılında İskilip Belediyesi tarafından yapılmıştır. TÜRK BAYRAĞI: Kent süslemesi projesi kapsamında şehitlik, stadyum ve şehir girişinin merkezine 2010 yılında İskilip Belediyesi tarafından mozaik cam üzerine yapılmıştır. ADLİYE SARAYI: Kamu yatırımıdır. 2011 yılı başlarında tamamlanıp, 2011 yılı sonlarında hizmet vermeye başlamıştır. ŞEHİR STADYUMU: Önceden toprak saha İken 2009 yılında başlatılan çalışmalarla çim saha yapılmıştır. 500 kişilik kapalı tribün, kondisyon ve çocuk parkları, antrenman alanı, yürüyüş yolu ve hizmet binası bulunmaktadır. Çevresi sıcak asfaltla kaplanmıştır. DOLMA KAZANLARI: Tarihi Osmanlıya dayanan ilk düdüklü tenceredir. Yöreye ait en ünlü yemek, İskilip Dolması bu kazanlarda pişmektedir. SEYİRTEPE: İskilip manzaralı bu sosyal tesiste günlük İskilip Dolması ve yöresel yemekler yapılmakta ve ikram edilmektedir. CEVİZ BAHÇELERİ: Kanara mevkiinde ve şehir çıkışlarında bulunan bağ ve bahçelerde Türkiye'nin en kaliteli cevizlerinin yetiştirildiği ceviz ağaçları bulunmaktadır. ÇİLEK BAHÇELERİ Modern ve doğal tekniklerle üretimi yapılan çilek, İskilip'in sembol tarımsal ürünü haline gelmiştir. Yılda iki kez mahsul veren çilek iç ve dış pazarda İskilip'e ekonomik açıdan önemli katma değer sağlamaktadır. ÜZÜM: Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiirine ilham olan Çatalkarası başta olmak üzere çeşit zenginliği bakımından en verimli topraklar İskilip'te bulunmaktadır. Her bağ, bahçe ve eski İskilip evlerinin bahçelerinde bulunmaktadır. ELMA ve ARMUT BAHÇELERİ: Dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız en güzel elma ve armutlar İlçemizde bulunmaktadır. Afun, Kara Müslüme, Sirkeli, Çukur, Sandık, Telgöynek ve Yıldız elmaları. Şıh, Mahman, Kızılca, Ballıca, Kadınbudu armutları kalite ve çeşitlilik açısından İskilip'in tarımsal zenginliğine önemli katkı sağlamaktadır. İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ: Cumhuriyet döneminin en büyük Devlet yatırımlarından biridir. Konfor, klinik ve çevresel düzenlemeler bakımından eksiksiz bir sağlık kompleksi 2012 yılında inşaatına başlanan bina ve kompleks 2013 yılı sonlarında tamamlanacaktır. KİRAZ BAHÇELERİ: Türkiye'nin en güzel kiraz bahçeleri İskilip'te bulunmakla birlikte, üreticileri yönlendirmek amaçlı örnek meyve bahçesinde yeni tekniklerle üretim yapma imkanı sağlanmaktadır.