Anasayfa / Site Haritası 16 Şubat Cumartesi Site içi arama / İskilip'ten haberdar olun 

  Çorum Cad
  Belediye Cad
  Akşemseddin Cad
  Zübeyde Hanım Cad

Not: izlemek için bu codeci yüklemeniz gerekmektedir.

  Bugün
  Kayıt Bulunamadı
  Yarın
  Kayıt Bulunamadı
 
> KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
> TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
> İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> İMAR PLAN TADİLATI
> İlçemiz Plan Revizyonu
> DUYURU
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> İmar Plan Tadilatı ve Mevzii İmar Planı
> BELEDİYEYE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
> ONLİNE ÖDEME
> İMAR (18) UYGULAMASI -DUYURU
> ŞEHİT ÇOCUKLARINA YARDIM KAMPANYASI
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> SİSTEM GÜNCELLEMESİ
> DUYURU
> TOPLANTIYA DAVET
> DUYURU
> CANLI YAYIN
> KUTLAMA
> PROJE OFİSİ
> HANIMLARA YÖNELİK ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI
> İFTAR ÇADIRI 2014
> TRAFİK YOĞUNLUĞUNA DİKKAT
> DOĞALGAZ ABONELİĞİ
> FUTBOL KARŞILAŞMASINA DAVET
> RAMAZAN ETKİNLİĞİ
> DOĞALGAZ
> İFTAR ÇADIRI
> TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ
> UNUTMAYINIZ
> İSKİLİP BELGESELİ
> NECİP FAZIL KONFERANSI
> DUYURU
> ÖNEMLİ UYARI
> TARİHE İZ BIRAKIN
> BUZLANMA VE DON UYARISI
> SU ABONELİĞİ DEVRİ HAKKINDA
> İlçe Müftülüğünden
> BAYRAMDA NÖBETÇİ FIRINLAR
> TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI
> İHALE İLANI
> KISA MESAJLA BİLGİLENDİRME HİZMETİ

  İskilip Gazetesi
  Kamu Denetçiliği Kurumu
  İskilip MYO
  İskilip Kaymakamlığı
 

NİKAH İŞLEMLERİ
Evlenmek isteyenler için hazırladığımız WEB sayfamızda, evlenme işlemleri için gerekli her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. Belgeler sayfasında belirtilen nikah işlemleri için istenilen belgeleri hazırladıktan sonra, Evlenme beyannamesi formundan A4 kağıdına 2 adet yazıcıdan çıktı alabilir veya Belediyemiz Evlendirme Memurluğundan temin edebilirsiniz. Nikah İşlemleri İçin Gerekli Evraklar


 • Nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri (Resimli olması şarttır)
 • Çiftlerden birinin İskilip ilçesinde oturduğunu belgeleyen ilgili mahalle muhtarından resimli ikametgah belgesi
 • Çiftlerden herbiri için 5 (beş) adet vesikalık fotoğraf
 • Daha önce evlenme-boşanma var ise nüfus cüzdanlarına en son medeni hallerinin işlenmiş olması
 • Yaşı küçük olanlar, 17 yaşını doldurmuş olanlar noter tastikli anne ve baba muvafakati ile üstte belirtilen belgelerle müracaat edebilirler.
 • 17 yaşını doldurmamış ve küçük olanlar, mahkemeden evlenme izni alarak işlem yaptırabilirler.
 • Çiftlerden biri yabancı uyruklu ise Türkiye'deki bağlı bulunduğu konsolosluktan bekarlık belgesinin alınarak Vilayet Hukuk İşlerinden onaylatılıp üstte belirtilen belgelerle birlikte Nikah Dairesine müraacat edilir. Türkiye'de konsolosluğu bulunmayan yabancılar için Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı'ndan alınmış bekarlık belgesi
 • Boşanmış bayanlar, boşandıktan sonra 300 (üçyüz) gün içinde evlenemezler. Evlilik işlemlerini yapabilmeleri için Aile Mahkemelerinden İddet Kararı almaları gereklidir.
 • Kayıtlar sabah 08:30-11:00 ile 13:30-15:00 arasında yapılmaktadır.
 • Matbu evraklar Nikah Dairesinden temin edilir.

 • İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇME SUYU ABONELİK İŞLEMLERİ ŞANTİYE (İNŞAAT) ABONELİĞİ: Gayrimenkulüne ilk defa su ve kanalizasyon şebeke bağlantısı yaptırmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler adına verilen bir aboneliktir. Şantiye (İnşaat) abonelikleri başvurularında İnşaat yapı ruhsatı üzerindeki bağımsız bölümler, tür ve sayısı göze alınarak, Yapı Kullanım izin Belgesi verilene kadar ilgili türden geçici olarak abonelik verilir. Gerekli Belgeler: 1-Abonelik Müracaat Formu (Abone kabulden temin edilir) 2-Yapı ruhsatı veya Yapı ruhsatına ait ada ve parsel numarası (Yapı ruhsatının süresi 5 yılı geçmemiş olması gerekmektedir.) 3-Vaziyet planı (siteler için) 4-Adres Beyan Formu 5-T.C. kimlik numarası yer alan kimlik belgesi 6-İmza sirküsü veya yetki belgesi (Tüzel Kişilikler İçin) KONUT / İŞYERİ ABONELİĞİ: İnşaatı tamamlanmış, sıhhi tesisat muayene ve kabul işlemleri yapılarak bireysel abonelik sistemi oluşturulmuş yapılarda, su ve atık su hizmeti almak isteyen gerçek ve tüzel kişilikler adına, kullanım türüne göre, verilen bir aboneliktir. Gerekli Belgeler: 1- Abonelik Müracaat Formu (Abone kabulden temin edilir) 2-Yapı Kullanım İzin Belgesi veya Kat Mülkiyeti Tapusu 3- T.C. kimlik numarası yer alan kimlik belgesi 4-Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) veya Poliçe numarası 5-İşyeri İçin vergi numarası 6-Tüzel kişiler için imza sirküsü veya yetki belgesi Açıklama: 1-Bireysel Abonelik Sistemi: İnşaatı tamamlanmış olan yapılarda, bireysel abonelik sistemi oluşturulmak istenildiğinde, mülk sahibi veya yapımcı firma tarafından aşağıda istenen belgelerle, Belediyemiz abone kabul hizmet birimlerine müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu tür müracaatlarda, öncelikle yapıya ait Yapı kullanım izin belgesinin ibraz edilmesi istenir. Bu belge yoksa o takdirde, yapı denetimine tabii binalarda, yapı denetim firmalarınca düzenlenen en az %95 “ Seviye Tespit Tutanağı”; Yapı denetimine tabi olmayan binalarda ise, “Fenni Mesul Raporu” nun ibraz edilmesi istenir GEÇİCİ ABONELİK: 1) Yapı ruhsatı bulunmayan yapılara; a) Belediyemizce veya Mülki İdare Amirinin yazılı talebiyle veya 3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 11.Maddesi gereğince, yapının, 12.10.2004 tarihinden önce; Elektrik abone sözleşmesi veya Mahkeme marifetiyle alınmış bilirkişi raporu ile yapıldığının ve fiilen kullanıldığının belgelenmesi halinde, kullanım türüne göre geçici olarak su verilen abonelerdir b) 6360 Sayılı Kanunla İdaremizin görev alanına giren ve mahalle statüsüne dönüşen köyler ile yayla, yaylak veya kışlak olarak tanımlanan yerlerde bulunan yapılara, ilgili belediyenin veya Mülki İdare Amirinin yazılı talebi ile veya aynı kanunun geçici 1.maddesinin 14.fıkrası gereğince, yapının, 06.12.2012 tarihinden önce; elektrik abone sözleşmesi, mahkeme marifetiyle alınmış bilirkişi raporu, üniversitelerden alınan tespit tutanağı veya uydu görüntülerinden biri ile, yapıldığının ve fiilen kullanıldığının belgelenmesi hallerinde, kullanım türüne göre geçici olarak su verilen abonelerdir. 2) Yapı kullanma izin belgesi bulunmayan yapılara; a) Yapı ruhsatı bulunan ancak, henüz yapı kullanma izin belgesi alınmayan yapılara, fenni gereklerin yerine getirildiğinin ve fiilen kullanıldığının belgelenmesi halinde, inşaat tarifesinden, geçici olarak su verilen abonelerdir. b) Yapı ruhsatı bulunan ancak, yapı kullanma izin belgesi alınmadan geçici abonelik verilen yapılarda, yapı kullanma izin belgesinin İdareye ibraz edildiği tarihten itibaren, kullanım durumuna uygun abone türü değişikliği yapılır. 3) Diğer Yapılara; a) Yapı kullanma izin belgesinde gösterilenlerin dışında bağımsız bölüm oluşturulması durumunda, izin belgesi dışında kalan bağımsız bölümlere, ilgili belediyenin yazılı talepte bulunması ve kapı numarası verilmesi hallerinde, inşaat tarifesinden, geçici olarak su verilen abonelerdir. b) Yapı kullanma izin belgesinde belirtilen kullanım amacının dışında faaliyet gösterilen yapılara, bağımsız bölümlere, ilgili belediyenin yazılı talepte bulunması halinde, inşaat tarifesinden, geçici olarak su verilen abonelerdir. c) Yasal belgeleri tamamlanarak abone kaydı yapılan ve su verilen ancak, yapı kullanma izin belgesinde belirtilen kullanım amacının dışında faaliyet gösterilen yapılarda, bağımsız bölümlerde, tabi olması gereken abone türüne göre geçici olarak abone türü değişikliği yapılır. 4) Belediyemiz hizmet sınırları içerisinde geçici olarak kurulan, sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır, kurban satış ve kesim yerleri gibi seyyar yerlere, işyeri tarifesinden, geçici olarak su verilen abonelerdir. 5) Yukarıda belirtilen aboneliklere verilen su, resmi dairelerin talebi ve Belediyemizin de bu talebi uygun görmesi halinde kesilebilir. 6) Bu maddenin uygulanmış olması, o aboneliğe herhangi bir hak kazandırmaz. ÇEVRE SULAMA SUYU ABONELİĞİ Belediyemiz; 2464 Sayılı Gelir Tarifesi Yönetmeliğinin 97. Maddesinin "2" bendi gereğince; gerçek veya tüzel kişilere ait bahçe ve yeşil alanlarda kullanılan sulara ilişkin abonelerdir. a- Bu tür abonelikten, imarlı parseller ile Belediyelerce oluşturulan hobi bahçeleri yararlanır. b- Mülkiyeti Belediyelere ait olan ancak, müstecirlere kiraya verilen park, bahçe gibi dinlenme tesisleri ile mesken, işyeri, resmi daire v.b. su aboneliği bulunan yerlere, bahçe sulamak için ayrı bir sayaç bağlatmak kaydıyla, çevre sulama aboneliği verilebilir. İnşaat halinde olan aboneliklere, ayrı bir sayaçla çevre sulama aboneliği verilemez. c- Toplam parsel sınırları içinde, beher 40 m2’ye en az bir 1 ağaç düşecek sayıda ağacın dikili olması ve yağmurlama veya damlama sulama sistemine uygun tesisatın kurulu olması şartı aranır. ç- Bahçe olarak kullanılan yerlerin üzerinde yapı bulunmaması veya yapı bulunması halinde, bu yapının mevzuat gereği yapı ruhsatına tabi olmaması şartı aranır. Gerekli Belgeler: 1-İmar Çapı (Mevzuata uygun proje tanzim edilebilir) 2-Abonelik Müracaat Formu (Abone kabulden temin edilir) 3-Tapu Tescil belgesi 4-Adres Beyan formu 5-T.C. Kimlik numarası yer alan kimlik belgesi 6-İmza sirküsü veya yetki belgesi (Tüzel kişilikler için) ABONELİK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ: Mevcut su aboneliği bulunan bir aboneliğin başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından kullanılacak olması durumunda “ İsim Değişikliği” işlemi yapılır. Gerekli Belgeler: 1- Abonelik Müracaat Formu (Abone kabulden temin edilir) 2- T.C. kimlik numarası yer alan kimlik belgesi 3- Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) veya Poliçe numarası ABONELİK (FERDİ SAYAÇ) AYIRMA : Tek sayaçtan birden fazla bağımsız bölümün su kullandığı yerlerde, ayrı ayrı sayaçlarla bireysel abonelik oluşturma işlemidir. Gerekli Belgeler: 1- Abonelik Müracaat Formu (Abone kabulden temin edilir) 2-Apartman Yönetiminin oy çokluğuyla alınmış kararının onaylı fotokopisi Açıklama: Bu tür abonelik sisteminden yararlanmak isteyen yerlerde, bina yöneticisi veya bina yönetimi tarafından yetki verilen gerçek kişi tarafından Belediyemize bağlı hizmet birimlerine müracaat edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte yapılan müracaata istinaden yapılan değerlendirme sonucunda, abonelik ayırmaya, yasa ve yönetmeliklere göre bir aykırılık yoksa her bağımsız bölüm için kullanıma uygun çapta su sayaçları, belediyemiz tarafından müracaat sahibine verilir. Bu sayaçlar yerine takıldıktan sonra, “Abone Evrakı”na istinaden tesisat ve sayaç yeri muayene işlemleri yasa ve yönetmeliklere göre, belediyemiz tarafından yapılır. Yapılan muayene sonucunda, tesisatın ve sayaç yerlerinin uygun olması halinde sayaçlar mühürlenir ve bireysel abonelik sistemi oluşturulmuş olur. Bu işlemlerden sonra, bağımsız bölümleri kullanacak gerçek veya tüzel kişiler, Belediyemiz Hizmet birimlerine müracaat ederek, kendi adlarına, kullanım türüne uygun abonelik sözleşmesi yaptırırlar. ABONELİK İPTALİ: Su abonelik sözleşmesi bulunan bir gayrimenkulün el değiştirmesi veya tahliye edilmesi nedeniyle kapatılması işlemidir. Bu işlemin, ardından abonelik sahibine abone olduğu tarihteki fiyat üzerinden teminat bedeli iade edilir. Gerekli Belgeler: 1- Abonelik Müracaat Formu (Abone kabulden temin edilir) 2- T.C. kimlik numarası yer alan kimlik belgesi 3-Başkası adına işlem yapılacaksa Noterden getirilecek vekâletname ABONELİK AŞAMASINDA ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRETLER 1- Su ve Atık su Abonelik sözleşmesi imzalayan her gerçek veya tüzel kişiden abonelik türü ve su kullanım miktarına göre teminat bedeli alınır. 2- Şantiye (inşaat) Aboneliği yaptırmak isteyenlerden, keşif ücreti, talebin uygun görülmesi halinde, Abone hattı yapım bedelleri, sayaç bedeli, tesisat muayene bedeli alınır. 3- Konut, İşyeri, Çevre Sulama ve Geçici Abonelik işlemi yaptırmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payı, keşif ücreti, tesisat muayene bedeli, sayaç bedeli alınır. 4- Abonelik İsim Değişikliği yaptırmak isteyenlerden, Abone işlemi yaptırılacak yerin suyu kesikse, su açma ücreti alınır. 5- Abonelik iptal işlemi yaptırmak isteyenlerden, su kesme veya sayaç sökme ücreti alınır. NOT: 2016 yılı öncesinde yapı ruhsatı bulunan ancak, inşaat aboneliği alınmadan yapılan veya yapılacak olan binalarda, su ve kanalizasyon katılma bedellerinin, bağımsız bölümlere abonelik sözleşmesi yapılırken, abonelik işlemini yaptıran gerçek veya tüzel kişilerden alınmaktadır. İnşaat ruhsatı 2016 yılı ve sonrası ruhsatlarda ise, su ve kanalizasyon katılım bedelleri, inşaat aboneliği talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınmaktadır. Genel Açıklama: 1-Tüm abonelik işlemleri için, Belediyemiz Abone kabul servisi üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. 2-Abonelik müracaatı yapan gerçek kişinin NVİ (Nüfus ve Vatandaşlık İradesi) Adres kayıt sistemine kaydı var ancak, abonelik işlemi yapılacak adresten farklı ise; mal sahibi ise, tapu fotokopisi, kiracı ise, kira kontratı fotokopisi gerekmektedir. 3-Kanuni indirimden yararlanmak isteyen şehit, gazi ve engelli (engelliliğinin %90 ve üzeri olduğuna dair hastane raporu ve engelli kimlik belgesi) ile 5774 sayılı kanun kapsamına giren milli sporcuların durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekmektedir. Bu tür indirimden yararlanan abonelerimiz, her yıl ocak ayı içerisinde Belediyemize müracaat ederek bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. 4-Kamu yararı güden dernek veya vakıfların, ticari işletme olmadıklarına dair resmi belgelerini sunmaları gerekmektedir. 5-Başkası adına abonelik işlemi yaptıracak gerçek ve tüzel kişiler, noterden, (abonelik kaydı, iptali, abonelik ayırma, teminat iadesi vb. işlemler için) vekâletname getirmeleri gerekmektedir. 6-Abonelik iptallerinde, müracaat tarihini takip eden 3(üç) iş günü içerisinde aboneliğin sayaç üzerindeki son tüketim endeksi alınarak su kesme işlemi yapılır. Su kesme işlemini takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde de, varsa su ve atık su borçları ile diğer abonelik hizmetlerine ait ücretler mahsup edildikten sonra, abonelik başladığı tarihteki fiyat üzerinden teminat bedeli İBAN numaralı hesabına iade edilir. 7-Abone kaydı yaptırılan bir abonelikte, uzun süre su kullanılmayacak ise, Belediyemize müracaat edilerek aboneliğe ait suyun geçici olarak kapatılması gerekmektedir. Bu şekilde olup ta, geçici olarak suyu kapattırılmayan abonelikler de oluşabilecek su tüketimlerinden ve doğacak tahakkuklardan, Belediyemiz mesul tutulamaz.

  Zabıta Hizmetleri

  Esenlik ve İşyeri Denetim Hizmetleri Zabıta Amirliği Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde kalan hizmet bölgesinde kentin esenlik ve Düzeninin korunması için denetim hizmetlerinin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak.
  1. Gayri Sıhhi Müesseselerde;
 • İşyerlerinin ruhsatlarının olup olmadığı,
 • Vasfını koruyup korumadığı,
 • Hafta Tatili Ruhsatlarına,
 • Temizlik koşullarına,
 • İşyeri önü işgallerine,
 • Gürültü ve çevre kirliliğine,
 • Yangın söndürme cihazlarına vb. konularda denetimler yapılmakta,

 • 2-Kent içerisinde bulunan Sıhhi Müesseselerde;
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 • Teftiş defteri,
 • Hafta tatili ruhsatlarına,
 • Sağlık Karnelere,
 • Vasfını koruyup korumadığı,
 • Etiketin olup olmadığı,
 • İşyerinin umumi temizliği,
 • Tartı aletlerinin muayenelerinin olup olmadığı,
 • İşyeri önü işgalleri,
 • Çevre kirliliği ve gürültü kirliliği,
 • İş kıyafeti giyilip giyilmediği,
 • Açıkta gıda maddesi bulundurulmaması,
 • İşyerinde açma ve kapama saatlerine uyulup,uyulmadığının kontrolü,
 • Yasak yerde seyyar olarak yapılan satışlar,
 • Büfeler,karavanlar,simit camekanları,
 • Belediyemiz kontrolündeki alan ve parklardaki her türlü belediye suçları, bu yerlerde kamu tesislerin korunması,düzenin sağlanması
 • Amirliğe bildirilen şikayetlerin değerlendirilmesi, takibi,sonuçlandırılması,
 • Mülkiyeti belediyemize ait genel tuvaletler vb. kısımlarda yapılan denetimlerde, yönetmelik ve hükümlere aykırı davrananlara,

 • 3) İlçemizin ana cadde, bulvar, meydan park ve mezarlıklarda;
 • Seyyar satıcılık yapanlara,
 • Dilencilik yapanlara,
 • Asfalt ve kaldırım taşlarını kıran bozan ve üzerinde herhangi olumsuz faaliyette bulunanlara,
 • Caddeyi kirletenlere ve çöp dökenlere,
 • Hoparlör, megafon ve diğer ses cihazları ile dışarıya huzur bozucu neşriyat yapanlara,
 • Kendine ait olmayan arsa üzerine yapı yapanlara,
 • Mezarlıklara her ne surette olursa olsun zarar verenlere ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterenlere vb. Konularda yapılan denetimlerde ilgili mevzuat ve kararlara aykırı davrananlara yasal işlemler yapılmaktadır.


 • Çevre Zabıta Amirliği
 • Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye, Hıfzısıhha, çevre ve diğer yasalara göre çıkartılmış tüzük, yönetmelik ve kararları uygulamak ve uygulattırmak,
 • Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili denetimleri yapmak,


 • Parklar ve Bahçeler Zabıta Amirliği
  İskilip Belediyesinin uhdesinde bulunan park ve bahçeler, düzenlenen yeşil alanların Nizam intizamını huzur ve sükunu ,kirletilmesi , yangın , işgal ve her türlü tecavüze karşı, tedbirleri almak, park içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinin denetimlerini yapmak.
  Protokol ve Kent Estetiği Zabıta Amirliği
  Belediyemiz sınırları ile Mücavir alan içerisinde uygulanmakta olan Ticari Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği hükümleri gereğince;
 • Kaldırım ve yol üstüne direkli tabelalar,
 • Bina cephelerindeki askılı tabelaları,
 • Bina cephelerindeki ışıksız reklam tabelaları,
 • Çatı reklamlar,
 • Sağır duvar reklamları,
 • Boş alan ve arsaların çevrilmesi,
 • Boş alan ve arsalarda reklamlar,
 • Elektrik direklerindeki reklamlar,
 • Kent içerisinde izin verilen yerlerdeki bez afişler,
 • Yasak yerlere asılan bez afişler,
 • Kamu tesisleri , özel tesislere yapıştırılan afişler,
 • Hava şişirilmiş reklam balonlar vb. Konularda yapılan denetimlerde, mevzuat ve kararlar aykırı davrananlara gerekli yasal işlemler yapılmaktadır

 • Yangın söndürme elemanları ve söndürme yöntemleri

 • C-YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI, SÖNDÜRME ELEMANLARI VE SÖNDÜRME YÖNTEMLERİ
 • Yangın Tipleri 4 Sınıfa Ayrılmıştır.
 • A SINIFI: Odun, Kağıt, Tekstil ve benzeri kumaşlar.
 • Söndürme Elemanı : Su
 • Söndürme Yöntemi : Soğutma
 • B SINIFI: Yanabilir sıvılar ve sıvılaşabilir katı maddeler.
 • Söndürme Elemanı :Kuru toz, Kimyasal köpük, Mekanik köpük, CO2 Hafif su buhar oluşturan sıvılar.
 • Söndürme Yöntemi :Boğma
 • C SINIFI: Gazlar ve Sıvılaştırılmış Gazlar.
 • Söndürme Elemanı :Kuru toz, Kimyasal buhar oluşturan sıvılar, CO2
 • Söndürme Yöntemi :Boğma
 • D SINIFI: Metaller
 • Söndürme Elemanı :Kuru toz, Kimyasal olarak özel formüle edilmiş toz.
 • Söndürme Yöntemi :Boğma
 • D-ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI YANGIN TÜRLERİ VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ: Buraya kadar yangınların oluşumunu , yangın söndürme prensiplerini ve yangın söndürücü maddeleri inceledik. Bu konuda bazı yangın türlerini ve söndürme usulleri ile tekniklerini incelemeye çalışacağız. Bu yangın türleri;
 • 1. Bina Yangınları,
 • 2. Orman Yangınları,
 • 3. Akaryakıt Yangınları,
 • 4. Uçak Yangınları,
 • 5. Yer altı çarşıları, pasajlar ve depolarda çıkacak yangınlar,
 • 6. Gemi yangınları,
 • 7. Kapalı Çarşı Yangınları,
 • D.1 ) BİNA YANGINLARI:
 • Binalarda oluşan yangınlar genel olarak ahşap yangınlarıdır. Binalarda ortaya çıkan yangınlar çöp veya kağıt kutusunun tutuşması, elektrik kontağı, soba, baca gibi etkenlerledir. Bu etkenlerin binanın esas yapı malzemelerini de sararak tüm binanın tutuşması şeklinde büyük bir yangın ortaya çıkar. Genel olarak ahşap yangınlarını her türlü söndürme vasıtası ve söndürme cihazları ile söndürebiliriz. (Su, CO2, Kuru Kim­yevi Toz gibi) Ancak bina yangınları geniş çap ve alanda ortaya çıka­cağı için yanıcı maddeyi ve oksijeni ortadan kaldırarak söndürme ola­nağı yok gibidir. Bu tür yangınlar ancak ısı derecesini düşürerek (soğutarak) söndürülebilir. Isı düşürerek söndürme vasıtası sudur.
 • Su daha önce değindiğimiz gibi yangını söndürmede hem en kolay hem de ucuz bir maddedir. Ancak suyu kullanırken yangından kurtarılacak şeylerin en az şekilde zarar görmesini sağlayıcı şekilde söndürme işlemini yapmak gerekir. Özellikle başlangıç halinde ve bir­az ilerlemiş başlangıç yangınlarda su yerine halı, kilim ve battaniye gibi mal­zemenin yangın üzerine örtülmesi suretiyle müdahale edilmesinde yarar vardır. Yanan bir kağıt sepetine su yerine diğer pahalı söndürücüleri kullanmak gereksizdir. Bina içinde bulunan ve su işlendiğinde zarar görecek gizli ve değerli evrakların bulunduğu yerlerde (Arşiv gibi) çıkan yan­gınları söndürmede ıslanmadan dolayı çok zarar vermemek için karbon­dioksit veya kuru kimyevi toz kullanmak yerinde olur. Bir binada meydana gelmiş yangına müdahalede öncelikle görev yapacak itfaiyecilerin can güvenliği önemli­dir. Bu bakımdan binalardaki yangınları söndürme sırasında itfaiyecilerin dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır.
 • Yangın çıkmış binanın öncelikle keşfinin yapılması, binanın yapım şeklinin, içinde bulunan malzemenin niteliğinin tespit edilmesi zorunluluğu vardır.
 • Tuğla yığma binalarda çatı ve üst katlar­da çıkan yangında yanan katların enkazlarının aşağı katlara dö­külmesi ihtimali olabileceğinden söndürmede kullanılan suyun ağırlığı da buna eklenince enkazın yıkıldığı katın tabanında çökme tehlikesi belirecektir. Bu gibi durumlarda döşeme dayanıklılığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde çalışılmalı ve zeminde su birikmesine engel olma önlemleri alınmalıdır.
 • Beton kirişli duvarları taş ve tuğla yığma binalarda çatı ve üst katlarda çıkan yangınlarda çoğu kez döşeme ve kiriş başlarının yanmasına neden olduğundan döşeme ve tavanın ani olarak çökmesi söz konusudur. Yangın söndürme çalış­malarında bu konuya dikkat edilmelidir. Bu tip binalarda ted­birli hareket etmek, tehlikeli katların altında bulunmamak, bu­lunmak zorunluluğu varsa kapı ve pencere altlarında ve duvar diplerinde durmak gerekir.
 • Tümü ahşap binalarda döşeme ve bölme ara­sı yangınları gizli olarak var olan hava akımı ile tüm binanın dış duvarı, bölmeleri, döşeme ve tavan aralarını sardığından bi­nanın taşıma gücü çok azalır ve ani çökmelere neden olur. Bu tip yangınları anında anlamak için, bina içine girmek gerekiyorsa çok dikkatli hareket etmek ve açma işine başlamadan önce bina­nın güvenli yerlerinde boru bulundurmak gerekir.
 • Tümü kagir (Betonarme) binalarda döşeme üzerine yığılan enkaz ile söndürme için kullanılan su döşemenin taşıma gücünü azaltarak yükü taşıyamayacak hale gelirse orta kolonlar askıda kalmak suretiyle döşemenin çöktüğünü, dış duvar veya bölme duvarlarının tehlikeli şekilde çatladığını görmek her an olasıdır. Döşeme üzerinde suyun birikmesine engel olmak için kapı ve merdiven önlerine yığılmış enkazı kaldırarak suyun boşaltılması veya döşemenin delinerek aşağı kata akıtılması ge­rekir. Olanak varsa döşeme üzerindeki eşyanın tümden boşaltılması çalışma güvenliğini sağlar.
 • Etermit örtülü çatıların altındaki aksamın yanması ve etermit örtü üzerindeki boşluklara basmak yanan çatının içine düşülmesine neden olur. Bu tür çatılarda iki etermitin birleştiği yer ve altındaki kiriş ile bağlandığı noktalar en da­yanıklı yerlerdir. Bunun dışındaki bölgeler normal ağırlıktaki insanı dahi taşımayacak kadar dayanıksızdır. Bu nedenle zorun­lu olmadıkça çatı üzerinde dolaşmamak gerekir. Müdahale çatı ara­sından, hariçten otomatik merdiven ile veya diğer el merdivenleri ile yapılır.
 • Merdiven aydınlıkları üzerine gelen çatı kısmındaki demir veya ahşap çerçeveli camlar üzerine basıldığı an kırılarak basan kimsenin merdiven boşluğuna düşmesine neden olur. Bu aydınlık üzerinden geçilmesi gerekiyorsa merdiven veya kalas uzatılarak geçilmelidir.
 • Karlı ve aydınlık havalarda dik eğimli ça­tılar üzerinde yangın söndürülürken hortumların mutlaka bağlan­ması (hortum ipleri, can kurtaran ipleri vs.) gerekir. Çalışan personelin her hangi bir durumda düşmemesi için baca veya çatı kirişlerine emniyet kemerinden tespit edilmelidir.
 • Rabiç sıvaları genellikle ahşap bir iskelet üzerine rabiç teli veya kümes teli üzerinde 4-5 cm. kalınlığında harç ile sıvanmasıdır. Bu sıvanın tutunduğu ahşap iskele­tin yanması durumunda doğal olarak sıvalı tavanın dökülüp yıkıl­masını gerektireceğinden tel sıvayı ateşe dayanıklı malzeme ola­rak sayamayız. Tavanları bu şekilde yapılmış oda ve salonların üstü yanarken tavan iskeletinin yanması sonucu çökme olacağından altında bulunmamak gerekir.
 • Fazla ısı ve duman bulunan kapalı yerlere girerken veya orada çalışırken girenlerin üzerinde daima koruyu­cu cihazlar ve belinde kılavuz ipleri bulunmalıdır. Koruyucu cihazlar yoksa bu gibi yerlere emekleyerek girilmesi duman ve ısıdan nispeten korur. Duman ve ısınan hava, normal havadan hafif olduğundan yüksek kısımlarda bulunacağından, ayakta yürüyerek girilmesi giren kişinin hareketine olanak vermez.

 • CENAZE HİZMETLERİ


  Ekibimiz;

  1- 1 Adet Erkek Hoca

  2- 2 Adet Şoför

  3- 2 Adet Bayan Hoca

  4- 2 Adet Mezar Kazıcı


  Araçlarımız;

  1- Mitsubishi Marka Cenaze Yıkama Aracı (2011)

  2- Ford Marka Cenaze Taşıma Aracı (2011)

   
     Başkan
     Başkan Yardımcısı
     Belediye Meclisi
     Encümen
     Belediye Tarihçesi
     Eski Başkanlarımız
   


  İskilip Foto Galeri