Anasayfa / Site Haritası 16 Şubat Cumartesi Site içi arama / İskilip'ten haberdar olun 

  Çorum Cad
  Belediye Cad
  Akşemseddin Cad
  Zübeyde Hanım Cad

Not: izlemek için bu codeci yüklemeniz gerekmektedir.

  Bugün
  Kayıt Bulunamadı
  Yarın
  Kayıt Bulunamadı
 
> KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
> TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N ;
> İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
> İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> İMAR PLAN TADİLATI
> İlçemiz Plan Revizyonu
> DUYURU
> B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N
> İmar Plan Tadilatı ve Mevzii İmar Planı
> BELEDİYEYE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
> ONLİNE ÖDEME
> İMAR (18) UYGULAMASI -DUYURU
> ŞEHİT ÇOCUKLARINA YARDIM KAMPANYASI
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
> SİSTEM GÜNCELLEMESİ
> DUYURU
> TOPLANTIYA DAVET
> DUYURU
> CANLI YAYIN
> KUTLAMA
> PROJE OFİSİ
> HANIMLARA YÖNELİK ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI
> İFTAR ÇADIRI 2014
> TRAFİK YOĞUNLUĞUNA DİKKAT
> DOĞALGAZ ABONELİĞİ
> FUTBOL KARŞILAŞMASINA DAVET
> RAMAZAN ETKİNLİĞİ
> DOĞALGAZ
> İFTAR ÇADIRI
> TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ
> UNUTMAYINIZ
> İSKİLİP BELGESELİ
> NECİP FAZIL KONFERANSI
> DUYURU
> ÖNEMLİ UYARI
> TARİHE İZ BIRAKIN
> BUZLANMA VE DON UYARISI
> SU ABONELİĞİ DEVRİ HAKKINDA
> İlçe Müftülüğünden
> BAYRAMDA NÖBETÇİ FIRINLAR
> TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI
> İHALE İLANI
> KISA MESAJLA BİLGİLENDİRME HİZMETİ

  İskilip Gazetesi
  Kamu Denetçiliği Kurumu
  İskilip MYO
  İskilip Kaymakamlığı

B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N

ASANSÖR YILLIK (PERİYODİK) KONTROL HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

 

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Asansör  Yıllık  (Periyodik) Kontrol Hizmeti;  18 Kasım  2008  tarih ve 27058 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” ve 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  gereğince yaptırılacaktır:

 

 

 

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kaleboğazı Mah. Eski Buğday Pazarı Sok. No:5   İSKİLİP / ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

0 364 511 60 62 / 0 364 511 60 20

c) İlanın görülebileceği   

     internet adresi

:

https://www.iskilip.bel.tr

 

 

 

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Asansör Yıllık (Periyodik) Kontrol Hizmeti yaptırılması işi; Çorum ili İskilip İlçesinde belediye mücavir alanı içerisindeki binalarda bulunan, ilk tescilleri yapılmış ve tescilleri hiç yapılmamış yaklaşık 100 Adet asansörün tespitinin yapılması ve Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereği, Yıllık (Periyodik) kontrollerinin yaptırılması işidir.

b) Yapılacağı yer

:

Çorum İli İskilip İlçesi Mücavir Alanı İçerisinde Bulunan Binalardaki Asansörler

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.03.2017, işin bitiş tarihi 01.03.2019

3. Asansör Yıllık (Periyodik) Kontrol Hizmetini yapacak firmalardan istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


3.1. Asansör Yıllık (Periyodik) Kontrol Hizmetini yapacak olan “A Tipi Muayene” kuruluşu yeterlilik belgeleri;
3.2. “A Tipi Muayene” kuruluşunun sahip olduğu akreditasyon kapsamı gösterir belge;
3.3. “A Tipi Muayene” kuruluşunun periyodik kontrol ve muayene konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan mesleki sorumluluk sigortası ve uygunluğu gösterir belge;
3.4. ”A Tipi Muayene” kuruluşunun bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı muayene şefi ve muayene personeli sayısını ve bu personelin yeterliliğini gösterir belgeler;
3.5. “A Tipi Muayene” kuruluşunun periyodik kontrollerde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın genel durumunu gösterir belge;

3.6. ”A Tipi Muayene” kuruluşunun Yıllık (Periyodik) kontrollerini yapacakları asansörler için “Periyodik Kontrol Ücretini”  gösterir belgeyi;

 

         Asansörlerin Yıllık (Periyodik) kontrol hizmetini yapacak olan “A Tipi Muayene” kuruluşu yukarıdaki maddelerde istenilen belgeler ile Belediyemiz “İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne” müracaat edeceklerdir.

 

TEKNİK ŞARTNAME

 

Madde I. İşin Konusu

 

Bu şartnamenin konusu; 18 Kasım 2008 tarihli, 27058 Sayılı Resmi Gazete’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ ve  5 Kasım 2011 tarihli, 28106 Sayılı Resmi Gazete’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan    ‘ Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ gereğince 01/01/2013 tarihinden itibaren Belediye sınırları içerinde bulunan yapılardaki Asansörlerin, yıllık (Periyodik)  kontrollerinin TS EN 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş bir A tipi muayene kuruluşuna taşeron edilmesi işidir.

 

Madde II. Amaç

 

Belediye sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin bir yıl içerisinde tamamının muayene edilmesi ve bu sayede mevcut asansörlerin kullanılabilirliği, can güvenliği hakkında belediyenin bilgi toplamasının sağlanabilmesi, eksiklikleri olan asansörler hakkında revizyonların ve/veya cezai müeyyidelerin uygulanması ile birlikte asansörü kullanan vatandaşların can güvenliğinin sürekli olarak sağlanması.

 

Madde III. Kapsam

 

05 Kasım 2011 tarihli, 28106 Sayılı Resmi Gazete’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin’ değiştirilen Dördüncü Bölümü, Madde 10, 1 no’lu bendi kapsamında işi yapacak A tipi bir Muayene kuruluşuna bu iş için yetki verilmesidir.

 

Madde IV. Tanımlar

 

Bu şartnamede geçen;

Belediye                     : İskilip  Belediyesi

Yüklenici                     : Muayene Hizmetini Belediye adına gerçekleştirecek ‘A’ Tipi Muayene  kuruluşu.

Bina Sorumlusu          : Bina maliki, kat maliki ya da bunların yetki verdiği gerçek veya  tüzel kişi

Taraf                           : Belediye, Bina Sorumlusu ve Yüklenicinin her biri.

 

Madde V. Muayene Kuruluşu

 

Madde I.’de konu olan işin yapılmasında Belediye tarafından yetkilendirilecek kuruluş, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

 

a) TÜRKAK tarafından ISO/IEC 17020 standardına göre A Tipi Muayene Kuruluşu olarak Akreditasyon Sertifikasına sahip olmalı,

 

b) Tercihen Uluslararası bir Akreditasyon Kurumundan veya TÜRKAK tarafından ISO/IEC 17021 standardına göre EA 18 kapsamında ISO 9001:2008 Belgelendirmesi konusunda yetkisi olmalı,

 

c) Periyodik kontrol ve muayene konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan mesleki sorumluluk sigortasının uygunluğu görülmeli ve sürekliliği sağlanmalı,

 

d) Şartnamenin yayınlandığı tarihte bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı muayene şefi ve muayene personeli (en az iki adet Makine Mühendisi kadrolu olarak bünyesinde çalışıyor olmalı),

 

e) Periyodik kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın uygunluğu sağlanmış olmalı,

 

 

 

 

Madde VI. Hizmet Prosesi

 

a)BELEDİYE, yaptığı incelemeler sonucunda belirlediği YÜKLENİCİ, ‘A’ Tipi Muayene kuruluşu ile görevlendirme sözleşmesi imzalayacak ve  YÜKLENİCİYE yetki verecek , kamuoyuna gerekli duyuruları yapacaktır.

b) BELEDİYE, YÜKLENİCİ’yi – YÜKLENİCİ, BELEDİYE’ yi en iyi şekilde temsil etmekle, ticari/siyasi saygınlıklarını zedeleyecek her tür davranıştan kaçınmakla yükümlüdür.

 

c) TARAFLAR, Faaliyetlerini tarafsızlık ve gizlilik ilkesini koruyarak yürüteceğini taahhüt eder.

 

d) YÜKLENİCİ, Asansör Periyodik Muayenesi ile ilgili Sistem Dokümantasyonundaki revizyonları yayınladığı günden itibaren 15 takvim içerisinde BELEDİYE’ ye bildirmek zorundadır.

 

e) BELEDİYE, kendini ve/veya YÜKLENİCİ’ yi çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi bir durumdan haberdar olduğunda direk YÜKLENİCİ’ ye konuyu haber vereceğini taahhüt eder.

 

f) BELEDİYE, Sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin periyodik muayenesini YÜKLENİCİ’ nin yapabilmesi için YÜKLENİCİ’ ye elindeki veri tabanından bilgi sunacak, şayet mevcut bilgiler güncel değil ise sokak taraması yapılarak binalardaki asansörlerin tespitinde YÜKLENİCİ ile işbirliği yapacaktır.

 

g) YÜKLENİCİ, her ayın son günü ilgili ay içerisinde yaptığı Muayenelerin Sonuç Raporlarının bir nüshasını BELEDİYE’ ye teslim etmekle yükümlüdür. Ancak; YÜKLENİCİ  can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan asansörlerin raporlarını bekletmeden BELEDİYEYE bildirecek ve ilgili asansörün çalıştırılması engellenecektir.

 

h)BİNA SORUMLUSUNCA, yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör, YÜKLENİCİ ‘A’ Tipi Muayene kuruluşu tarafından BELEDİYEYE bildirilecek ve yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar hizmet dışı bırakılacaktır.

 

ı) Muayene Sonuç Raporunun verilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi, genişletilmesi, daraltılmasına dair hiçbir kararı BELEDİYE alamaz. Bu karar sadece YÜKLENİCİ’ ye aittir.

 

i) BELEDİYE, sınırları içerisindeki toplam Asansör sayısını 10 eşit parçaya bölüp, her ayın başında bir parçasını YÜKLENİCİ’ ye Muayene yapması için teslim etmekle yükümlüdür. Planlamada eşit bölünme olamayabilir, bu nedenle BELEDİYE alacağı başvurular 10 eşit parçayı geçerse veya altında kalırsa

planlamasını YÜKLENİCİ ile birlikte gerçekleştirebilir.

 

j)BELEDİYE, Sınırları içerisinde bulunan Yapılardaki Asansörlerin Muayenesi için YÜKLENİCİ’ ye herhangi bir ücret ödemeyecektir. Yıllık Kontrol Ücretini YÜKLENİCİ, Bina Sorumlularından tahsil edecektir. Yıllık (Periyodik) kontrol ücretini BELEDİYE tespit ve ilan edecektir.

 

k)YÜKLENİCİ’ ye BELEDİYE, Asansör Muayenesinin yapılabilmesi için BELEDİYE’ nin hazırlayacağı, üzerinde BELEDİYE’nin logosunun olduğu bir kimlik kartı düzenleyecektir.

 

l) Ücretini ödemediği için YÜKLENİCİ tarafından muayenesi gerçekleştirilemeyen Asansörün bilgisi BELEDİYE hemen bildirilecek ve  yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar asansör BELEDİYE tarafından hizmet dışı tutulacaktır.

 

m) Yıllık kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takibine ve yıllık kontrol ücretinin karşılanmasına dair sorumluluk, asansörün bulunduğu yapıdaki BİNA SORUMLUSUNA aittir. Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden BELEDİYE sorumludur.

 

n)Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen monte eden veya onun yetkili servisi nezaretinde gerçekleştirilir.

 

o) YÜKLENİCİ, yıllık periyodik kontrolünü yaptığı asansörlerde, yetkisiz ve belgesiz firmalarca servis bakımı yapılan asansörler ile kabin kapısı (iç kapısı ) olmayan asansörleri tehlikeli olarak değerlendirip hemen BELEDİYE’ ye bildirecektir.

 

 

Madde VII. Cezai Yaptırımlar

 

a) 05 Kasım 2011 tarihli, 28106 Sayılı Resmi Gazete’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ gereğince yıllık (periyodik) kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takibine ve yıllık kontrol ücretinin karşılanmasına dair sorumluluk, asansörün bulunduğu yapıdaki BİNA SORUMLUSUNA aittir. (Madde 5, 7 no’lu Bent)

           

b)Bina sorumlusunca yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör, YÜKLENİCİ tarafından, BELEDİYE’ ye bildirilir ve yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar BELEDİYE tarafından hizmet dışı bırakılır. (Madde 5-11, 12-2 no’lu Bentler)

           

c)Ayrıca Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar BELEDİYE tarafından izin verilmez. Buna rağmen asansörün çalıştırılmasından BİNA SORUMLUSU sorumludur.(Madde 5-11, 13-2 no’lu bentler)

 

d)YÜKLENİCİ; mesleki sorumluluk sigortasının sürdürülmemesi, akreditasyonun askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında, BELEDİYE tarafından yetkisine son verilir ve gerekli duyurular yapılır.

           

e)Yıllık kontrol aşamasında asansörde oluşabilecek hasarların tazmini, YÜKLENİCİ mesleki sorumluluk sigortasından karşılanır.

           

 

Madde VIII. Şartname Şartları

 

Bu şartname gereğince BELEDİYE bir YÜKLENİCİ seçecek ve bu YÜKLENİCİ ile arasında asansörlerde yıllık kontrol işi için bir ‘Görevlendirme Sözleşmesi’ imzalayacak ve bu Görevlendirme Sözleşmesi şartları gereğince YÜKLENİCİYE yetki verecek, kamuoyuna gerekli duyuruları yapacak ve  01.03.2017 - 01.03.2019 tarihleri arasında binalardaki asansörlerin yıllık periyodik muayenelerinin yaptırılmasını sağlayacaktır.

 

 Duyuru Tarihi: 24.1.2017

 
   Başkan
   Başkan Yardımcısı
   Belediye Meclisi
   Encümen
   Belediye Tarihçesi
   Eski Başkanlarımız
 


İskilip Foto Galeri
Kapat
EVLIK: Şehir merkezine 33 km uzaklıktaki, İstanbul'un Fethinin manevi mimarı Şeyhülislam Akşemseddin' in oğlu Nurul Hüda ve ailesinin türbeleri ile yine Akşemseddin'in yaptırmış olduğu tahta geçme, cami ve caminin kitabesi bulunmaktadır. ELMABELİ: Şehir merkezine 12 km uzaklıktaki İskilip'in en çok tercih edilen piknik ve mesire alanıdır. TÜNEL: İstanbul bağlantılı İskilip-Tosya Yolu Kaymakam pınarı mevkiinde karayolu çalışmaları kapsamında yapılmıştır. ULUDERE: İskilip'in tarihi dokusu bozulmamış en küçük ve dışta kalan film platosu özelliği taşıyan, 69 haneli 119 nüfuslu mahalledir. ATIF HOCA ANIT MEZAR VE KÜLLİYESİ: (1876-1926) İskilipli din alimidir. 2012 Yılında anısına bir Anıt Mezar ve Külliye İnşa edilmiştir. TEMENNA PARKI: İskllip'in en otantik mahallesi olan Kaleboğazı mahallesinde olup, Çatalkara Kültür Sanat Evi ile Yazmalı Konağa yakın mesafededir. YAZMALI KONAK: Kaleboğazı Mahallesinde 2011 'de Restorasyonu yapılarak yazma baskı eserlerle dizayn edilmiş İskilip evidir. ÇATALKARA KÜLTÜR VE SANAT EVİ: Kaleboğazı mahallesindedir. 2011- 2012 yıllarında restorasyonu tamamlanmış olan bu İskilip evi Bedri Rahmi Eyüboğlu anısına düzenlenmiştir. Kültür ve Sanat eğitimleri verilmektedir. TEMENNA CAMİSİ: 1970. KALE: M.Ö.700 tarihinde 100 metre yalçın kaya üzerine yapılmıştır. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kale 1075'te Anadolu Selçukluları tarafından fethedilmiş hakimiyeti Türk'lere geçmiştir. KALE YERLEŞKESİ: İskilip Kalesi İçinde halen hayatını devam ettirenlerin bulunduğu için yaşayan kale olarak da nitelendirilmektedir. Kısa sürede restorasyon çalışması yapılması planlanmaktadır. KRAL MEZARLARI: Yazılı kaynaklarda Hitlilerin Anadolu'ya gelmesi ile birlikte (M.Ö. 300) de yapıldığı bilinmekte olup üç adet kral mezarı bulunmaktadır. HACI MÜRSEL CAMİ: Ulaştepe Mahallesi, Aşağı Taslıda bulunmakla olup, 1534 yılında yapılmıştır. Caminin bahçesinde türbe bulunmaktadır. YİVLİK: Şifa merkezi olarak bilinen volkanik bir tabiat varlığıdır. Suyunun şifalı olduğu rivayet edilmektedir. Yivlik suyu çeşmeler yoluyla şehir merkezinin çeşitli yerlerine taşınmıştır. Tarihte ve günümüzde de şifalı olduğuna inanılır. HANÖNÜ CAMİ: 1200 yılında yapılmış en eski camilerimizdendir. Tarihi süreçle onarım görmüş olmasına rağmen orijinal kimliğini muhafaza etmektedir. DEMİRCİLER ÇARŞISI: İskilip'in en eski çarşılarındandır. Ustalarının vefalı ile kaybolan çarşının restorasyonu orta vadede yapılaması planlanmakla olup, unutulmaması için yılın belirli zamanlarında sanatsal etkinliklerde bulunulmaktadır. BAKIRCILAR ÇARŞISI: Arasta kültürünün değişmemiş yapısına sahip çarşılarımız birbirine bağlıdır. Bakırcılar çarşısı Demirciler çarşısının bitişiğindedir. AYAKKABICILAR ARASTASI: 2012 yılında restorasyonu tamamlanmış, el sanatlarına dayalı üretim yapan çarşımız olmakla birlikle televizyon kanallarının, fotoğraf sanatçılarının yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeridir. ULUCAMİ: 1839 yılında Osmanlı mimarisine uygun planla yapılmıştır. Kesme taş ve tuğladan yapılan cami dikdörtgen planlıdır ve üzeri ahşap kubbe İle örtülmüştür. Caminin içerisindeki mihrabı, çinilerle kaplıdır. Yanında kare taş kaide üzerine oturtulmuş yuvarlak gövdeli, tek şerefeli bir minaresi bulunmaktadır. DİKİCİLER ÇARŞISI: Ayakkabıcılar arastasının bittiği yerden başlayan el sanatlarına dayalı üretim yapan çarşılarımızdan olup, restorasyon projesi kapsamındadır BELEDİYE HİZMET BİNASI: 1872 yılında yapılmış olup, çeşitli dönemlerde onarımdan geçirilmiştir. ETNOGRAFYA MÜZESİ: ilçemiz Kaleboğazı mahallesi yürüyüş yolu üzerinde tarihten günümüze İskilip'le kullanılan araç, gereç, giysi vb. materyallerin sergilenmesi amacıyla 2011 Yılında başlayan restorasyon uygulaması 2012'de tamamlanmıştır SEMERCİLER, SEPETÇİLER, SALLİLER ÇARŞISI: El Sanatları ile geçimini sağlayan esnaflarımızın faaliyet gösterdiği birbirine bitişik çarşılardır. Söz konusu çarşılar İskilip Belediyesi tarafından restorasyon kapsamına alınmıştır. ÇEŞMELER: Sallilerbaşı Çeşmesi-1845. İskilip genelinde çok sayıda tarihi çeşme bulunmakladır. YENİCAMİ: (Kadıasker Cami) Mahalle ile aynı isimle anılan cami 1551 yılında yapılmıştır. SAKARYA İLKÖĞRETİM OKULU: Mahalle ile aynı İsmi taşıyan okulun yapımında ahşap ve kesme taş işçiliği ile inşa edilmiş olup, çeşitli zaman aralıklarında onarım görmüştür. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖGRETMENEVİ: Bünyesinde Milli Eğitim idari birimleri, toplantı ve konferans salonu, misafirhanesi bulunmaktadır. BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU SÜREKLİ SERGİ SALONU VE MÜZESİ: 2009 Yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu anısına ilçe Halk Kütüphanesi binası bünyesinde dizayn edilmiş olup, İskilip'i ziyaret eden turist ve sanatçıların öncelikli uğrak yerlerinden biridir. ŞEYHYAVSİ CAMİ ve TÜRBESİ: 1530 yılında Ebussuud Efendinin babası olan bilgin Şeyhyavsi tarafından yaptırılmış en eski camilerimizdendir. Cami bünyesinde Şeyhyavsi hazretlerinin ve ailesinin türbesi bulunmaktadır. ULU AĞAÇ: Şeyhyavsl Cami bahçesinde bulunan ağacın dikim tarihi caminin yapım tarihi İle aynıdır. LALE: Lale ilk olarak Şeyhülislam İskilipli Ebussuud Efendi tarafından ıslah edilmiş ve dünyaya yayılmıştır. 2011 'de başlatılan proje İle 40 bin adet lale soğanı dikilmiştir. Şeyhyavsi Cami bahçesi, şehitlik, stadyum ve şehir girişinde bulunmaktadır. TAŞ MEKTEP: Misak-ı Milli İlköğretim Okulu olarak hizmet vermiştir. Adını binanın tamamının Kesme taştan yapıldığı yapısından almıştır. ŞEHİR PARKI: İlçenin en eski parkı olup, şehrin merkezindedir. KOÇ KAYASI VE ŞELALE: Şehir merkezindedir. Şehir estetiğini sağlamak amacıyla İskilip Belediyesi tarafından şelale ve çevre düzenleme çalışması yapılmıştır. HALK EĞİTİM MERKEZİ: Türkiye'nin en büyük beş Halk Eğitim Merkezinden biri olup ayakkabı, el sanatları, oymacılık, deri ürünleri gibi geniş yelpazeli üretim yapmaktadır. Halk Eğitim Merkezi yeni bina inşaatı başlamış olup, 2012 yılı içinde tamamlanacaktır. İTFAİYE TEŞKİLATI: Bölgenin manevra, araç, ekip ve ekipman bakımından en gelişmiş İtfaiye teşkilatıdır. Bünyesinde kaza kırım aracı ve kurtarma birimi bulunmaktadır. İSKİLİP MESLEK YÜKSEK OKULU: 2010-2011 yılında üç bölüm ile eğitim öğretime başlamış, sürekli gelişmekte olan okulumuzdur. TERMİNAL: İlçemiz Bahabey sınırları içinde İskilip'ten Corum, Ankara ve İstanbul'a yolcu taşıma araç ve kapasitesine sahiptir AĞLAYAN DUVAR: Şehir girişinde kent süslemesine yönelik olarak 2010 yılında yapılmış, çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları tamamlanmıştır. İSKİLİP VE KÖYLÜLERİ TEYYARESİ: istiklal Savaşında İskilip ve Köylüleri, Türk Tayyare Cemiyetine bağışta bulunmuştur. Devletimize hediye edilen uçağı simgeleyen anı uçağıdır. - ŞEHİTLİK ABİDESİ: Mermer levhalar üzerine Trablusgarp, Osmanlı-Rus Savaşı, istiklal Savaşı, Kore, Kıbrıs ve iç güvenlikte şehit düşen 734 şehidin anısına yapılan şehitlik 2010 Yılının sonunda tamamlanmış, çevre düzenlemesi tamamlanmıştır ŞEHİTLİK ŞELALESİ: Şehitlik anıtının yanındaki anıta yakışır güzellikte şelale inşaatı 2010 yılının sonunda tamamlanmıştır. İSKİLİP GİRİŞ ŞELALESİ: Şehir girişinde Adliye karşısında bulunan kent süslemesine katkıda bulunmak amacı İle 2010 yılında İskilip Belediyesi tarafından yapılmıştır. TÜRK BAYRAĞI: Kent süslemesi projesi kapsamında şehitlik, stadyum ve şehir girişinin merkezine 2010 yılında İskilip Belediyesi tarafından mozaik cam üzerine yapılmıştır. ADLİYE SARAYI: Kamu yatırımıdır. 2011 yılı başlarında tamamlanıp, 2011 yılı sonlarında hizmet vermeye başlamıştır. ŞEHİR STADYUMU: Önceden toprak saha İken 2009 yılında başlatılan çalışmalarla çim saha yapılmıştır. 500 kişilik kapalı tribün, kondisyon ve çocuk parkları, antrenman alanı, yürüyüş yolu ve hizmet binası bulunmaktadır. Çevresi sıcak asfaltla kaplanmıştır. DOLMA KAZANLARI: Tarihi Osmanlıya dayanan ilk düdüklü tenceredir. Yöreye ait en ünlü yemek, İskilip Dolması bu kazanlarda pişmektedir. SEYİRTEPE: İskilip manzaralı bu sosyal tesiste günlük İskilip Dolması ve yöresel yemekler yapılmakta ve ikram edilmektedir. CEVİZ BAHÇELERİ: Kanara mevkiinde ve şehir çıkışlarında bulunan bağ ve bahçelerde Türkiye'nin en kaliteli cevizlerinin yetiştirildiği ceviz ağaçları bulunmaktadır. ÇİLEK BAHÇELERİ Modern ve doğal tekniklerle üretimi yapılan çilek, İskilip'in sembol tarımsal ürünü haline gelmiştir. Yılda iki kez mahsul veren çilek iç ve dış pazarda İskilip'e ekonomik açıdan önemli katma değer sağlamaktadır. ÜZÜM: Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiirine ilham olan Çatalkarası başta olmak üzere çeşit zenginliği bakımından en verimli topraklar İskilip'te bulunmaktadır. Her bağ, bahçe ve eski İskilip evlerinin bahçelerinde bulunmaktadır. ELMA ve ARMUT BAHÇELERİ: Dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız en güzel elma ve armutlar İlçemizde bulunmaktadır. Afun, Kara Müslüme, Sirkeli, Çukur, Sandık, Telgöynek ve Yıldız elmaları. Şıh, Mahman, Kızılca, Ballıca, Kadınbudu armutları kalite ve çeşitlilik açısından İskilip'in tarımsal zenginliğine önemli katkı sağlamaktadır. İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ: Cumhuriyet döneminin en büyük Devlet yatırımlarından biridir. Konfor, klinik ve çevresel düzenlemeler bakımından eksiksiz bir sağlık kompleksi 2012 yılında inşaatına başlanan bina ve kompleks 2013 yılı sonlarında tamamlanacaktır. KİRAZ BAHÇELERİ: Türkiye'nin en güzel kiraz bahçeleri İskilip'te bulunmakla birlikte, üreticileri yönlendirmek amaçlı örnek meyve bahçesinde yeni tekniklerle üretim yapma imkanı sağlanmaktadır.