İMAR PLAN TADİLATI 

 

İ L A N

 

      B E L E D İ Y E   B A Ş K A N L I Ğ I N D A N  :

 

                       Belediye Meclisinin, 06.07.2017 tarihli olağan toplantısının, 7. birleşiminin 1. oturumunda; 55. maddede ele alınıp görüşülerek kabul edilen; İlçemiz, Bahabey Mahallesi, Ada: 198, Parsel: 31, 32, 33 ve  35’ te, G32-C-05-A-3-C ve G32-C-05-B-4-D imar paftalarında bulunan, “UİP-3835,11” Plan İşlem Numaralı (PİN), toplam 1 adet İmar Planı Tadilatının, 3194 sayılı İmar Kanunun 14. maddesine göre usulüne uygun şekilde ilan tahtasına asıldığı ilan olunur.   18.07.2017

Duyuru Tarihi: 18.7.2017