BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

       Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarihli olağan toplantısının 9. birleşiminin 1. oturumunda; 65. maddede ele alınıp görüşülerek kabul edilen ilçemiz Bahabey Mahallesi, Ada:66, Parsel:83 ve 85’te belediyemiz adına kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda, “UİP-3835,12” Plan işlem numaralı (PİN) Uygulama imar planı değişikliğinin;

     3194 sayılı İmar Kanununun 14. Maddesine göre usulüne uygun şekilde ilan tahtasına asıldığı ilan olunur. 25.09.2017

Duyuru Tarihi: 25.9.2017