BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

1-  Belediye Meclisinin, 07.09.2017 tarihli olağan toplantısının, 9. birleşiminin 1. oturumunda; 65. maddede ele alınıp görüşülerek kabul edilen İlçemiz, Bahabey Mahallesi, Ada: 66, Parsel: 83 ve 85’ te Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda, “UİP-3835,12” Plan İşlem Numaralı (PİN), uygulama imar planı değişikliğinin;

                     3194 sayılı İmar Kanunun 14. maddesine göre usulüne uygun şekilde ilan tahtasına asıldığı ilan olunur.   25.09.2017

Duyuru Tarihi: 25.9.2017