İSKİLİP TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYESİ

Mayısta Muğla’da yapılan Tarihi Kentler Birliği meclis toplantısında, İskilip’in üyelik başvurusu değerlendirildi ve oy birliğiyle kabul edildi. İskilip için bir dönüm noktası niteliğindeki bu gelişmenin mimarı olan Belediye Başkanı Orhan Öztürk, göreve geldiği ilk hafta belediye meclis toplantısında, Tarihi Kentler Birliği’ne İskilip’in üyelik başvurusu yapılmasını sunmuş ve hem AKP’li hem de MHP’li meclis üyelerinin tamamı tarafından onaylanmıştı. Yaklaşık bir yıldır sürdürülen tanıtım çalışmaları ve Başkan Öztürk’ün yakın girişimleri sonucu gerçekleşen TKB üyeliği ile İskilip makus talihini yenebilecek. Birlik ilk etapta, İskilip’teki tarihi çeşmelerin restore çalışmalarının proje hazırlıkları için 25 bin YTL ödenek ayırdı. Bugünkü yönetimin gelecek kuşaklara bırakacağı en önemli miras, İskilip’in tarihi ve kültürel değerleri olacaktır. Ülkemize ve İskilip’e hayırlı olsun.

 

 

29 Nisan’da başlayıp 1 Mayısta sona eren Tarihi Kentler Birliği Muğla Milas Buluşması’nın sabahki toplantısında, birliğe dahil olmak için başvuruda bulunan İskilip’in üyeliği oy birliğiyle kabul edildi.

 

Turizm ve İçişleri Bakanları da katıldı

 

Cuma günü 18.00’de başlayan etkinlikler, Muğla Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün açılış konuşmasıyla başladı. Cumartesi günü Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şener Oktik, Belediye Başkanı Osman Gürün, TKB Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki, Mimarlar Odası başkanı ve TKB Danışma Kurulu Üyesi Oktay Ekinci, ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve TKB Danışma Kurulu Üyesi Prof.Dr.Metin Sözen, İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu ve  Kültür Bakanı Atilla Koç birer konuşma yaptılar. Bu sabahki son değerlendirme toplantısıyla buluşma sona erdi.

 

 

 

 

İskilip için “tarihi” bir gün:

1 Mayıs 2005

 

160 üyesi bulunan Tarihi Kentler Birliği’ne kabulü bu sabah açıklanan İskilip, yıllardır göremediği ve ihtiyacını duyduğu ilgiyi bundan sonra görebilecek ve birliğe üye olmanın avantajını sürekli kullanabilecek. İlk etapta İskilip’teki tarihi çeşmelerin restorasyon ve çevre düzenlemeleri projelerinin hazırlanması amacıyla 25 bin YTL’lik kaynak hemen aktarıldı. İlçedeki tüm tarihi ve doğal değerler, TKB ve bağlı olduğu ÇEKÜL Vakfı tarafından incelenip projeler geliştirilecek ve aktarılan kaynaklarla “tarihi şehir” niteliğini hem koruyup hem de zenginleştirebilecek.

 

Mutlu haber ilçeye anında anons edildi!

 

Sabah saat 10:30’da alınan mutlu haber, hemen Belediye anons sisteminden “Bu sabah Muğla’da yapılan Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı’nda ilçemizin üyelik başvurusu oy birliği ile kabul edilmiştir. Ülkemizde tarihi değerleri koruma altına alınan 160 yerleşim yerinin arasında İskilip de yer almaktadır. Bugün İskilip’in makus talihinin sona erdiği bir gündür. Bugün, İskilip’in kıymetinin anlaşıldığı bir gündür. Halkımıza hayırlı olsun.” metni ile duyuruldu.

 

TKB Başkanı Özhaseki “İskilip’e kesin öncelik vereceğiz!”

 

Aynı zamanda Belediye Başkanı Orhan Öztürk’ün yakın arkadaşı olan TKB ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki; “İskilip’in taşıdığı değerleri biliyoruz onun için projelerde İskilip’e kesin öncelik vereceğiz” diyerek bizleri daha da heyecanlandırdı.

 

ÇEKÜL Başkanı’ndan da Öztürk’e yoğun ilgi!

 

Tarihi Kentler Birliği’nin bağlı olduğu kısa adı ÇEKÜL olan Çevre ve Kültürel Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın Başkanı Prof. Dr. Metin Özen de Belediye Başkanı Orhan Öztürk’le samimi sohbetlerde bulundu.

 

ÇEKÜL nedir?

 

ÇEKÜL, ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuş, bir sivil toplum kuruluşudur.

“Doğal kaynakları”, “kültürel mirası” ve “insan”ı bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için “kent-havza-bölge-ülke” ölçeğinde projeler geliştirmektedir.

ÇEKÜL’ün “koruma-değerlendirme-yaşatma” amaçlı projelerinin hayata geçirilebilmesi ve sonuç alınabilmesi için benimsenen strateji “kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği” ne öncelik verilmesidir. Toplumun kendini diri tutan tüm kesimlerinin ortak amaca yönelmesi, böylece sağlanır.

ÇEKÜL, doğal ve kültürel varlıkların sürekliliğini ülke gündemine taşımak için umut ve özveriyle güçlenen, bilgi ve katılımla beslenen, “gönüllülük” esasına dayalı sivil girişimlerini, “doğa”, “kültür”, “eğitim”, “tanıtım”, “örgütlenme” ana başlıkları altında sürdürmektedir.

 

TKB nedir?

 

Avrupa Birliği Aday Üyesi olan Türkiye’nin de kurucusu olduğu Avrupa Konseyi’nin ‘Avrupa: Bir Ortak Miras’ kampanyasının 25. yılı kapsamında oluşturduğu Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nde Türkiye’nin de temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere Tarihi kentleri bir araya getirmek ve bu Kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir ‘Ortak Miras’ kavramıyla korunması ve yaşatılması için Tarihi Kentler Birliği kurulmuştur.

 

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ’NE ÜYELİK KRİTERLERİ

  1. Tarihi ve doğal çevre korumasına Yerel Yönetim politikalarında önem ve ağırlık verilen kentler; bu konuda kent kültürünü, sivil toplum katılımını ve toplumsal duyarlılığı geliştirme çabaları içindeki kentler.
  2. Yerleşme dokusunun önemli ve etkin bir kesimi “kentsel sit, arkeolojik sit, tarihsel sit ve doğal sit” olarak tescil edilmiş kentler;
  3. Güçlü ve önemli anıtsal yapıları bulunan ve özellikle bu yapılarıyla tanınan kentler;
  4. Bir ya da birkaç antik kentle üst üste ve iç içe yaşayan kentler;
  5. Diğer ülkelerdeki tarihi kentlerle “Kardeş Şehir” ilişkisi kurmuş tarihi kentler;
  6. Önemli, tarihsel olayların cereyan ettiği tarihsel kentler;
  7. Geçmiş uygarlıklara başkentlik yapan kentler;
  8. UNESCO’nun Dünya Mirası listesine girmiş kültür değerlerinin bulunduğu kentler;
  9. Tarihsel metropoller.

 

www.iskilipinsesi.com