İSKİLİP BELEDİYESİ PERSONEL GİDERLERİ AÇIKLANDI

İskilip Belediyesi 2004 yılı personel gider rakamlarını açıkladı.Buna göre 2004 yılı 48 daimi işçi ve 39 memurun personel gideri SSK primi dahil 1.257.699YTL olup , vizeli kadroda çalıştırılan 178 adet mevsimlik işçinin de toplam gideri 1.030.626 YTL ‘dir.

Toplam  2.288.000YTL personel gideri bulunan Belediyenin 2004 yılı toplam geliri 2.900.000 YTL dir.

İskilip Belediyesinin toplam 265 personeli olup ,bunun 155 tanesi geçtiğimiz Aralık ayında ücretsiz izne çıkarılmıştır.

Yeni çıkan 5272 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre personel gideri bir önceki yıl Belediye gelirinin %30’unu aşamaz ,aşarsa Belediye Başkanından tahsil edilir hükmüne göre İskilip Belediyesi’nin uzun bir süre yeni eleman alımı imkanı bulunmamaktadır.